3. ročník Aj

Pozdravy a instrukce

 1. Pokyny – Úpice
 2. Song – Make a circle – Super simple songs
 3. Song – Hello – Super simple songs
 4. Song – Hello, Hello! – Super simple songs
 5. Song – Bye Bye song – Super simple songs
 6. Song – The Greetings song – Maple leaf learning

School (In the clasroom, On the desk)

 1. Slovní zásoba – learning chocolate
 2. Školní potřeby – Úpice
 3. Song – School bag – Steve
 4. Vybarvi – English time
 5. Procvičování – English activities
 6. Hra opice – Cambridge english
 7. Přiřazování – umíme anglicky
 8. Pexeso – umíme anglicky
 9. Překladatel – umíme anglicky
 10. Video – Good morning – How are you – English Singsing
 11. Video – Gogo’s – School – English Kids Academy

Colour

 1. Procvičování – Úpice
 2. Poznej barvu – umíme anglicky
 3. Překladatel – umíme anglicky
 4. Video – I see something blue – Super simple learning
 5. Song – What’s your favourite colour? – Super single song
 6. Video – Colours for kids – Steve and Maggie
 7. Song – Colour song for kids – Matt

Čísla – Numbers

 1. Procvič si čísla – Úpice
 2. Hry – English activities
 3. Překladatel – umíme anglicky
 4. Planeta vědomostí – hry
 5. Song – Numbers Song – Matt
 6. Song – Counting 1 – 10 – The singing

Hračky (toys)

 1. Song – The Toy Song – Ray Murphy
 2. Video – SLovíčka – English singsing
 3. Video – Dangerous toys – Steve and Maggie
 4. Song – What is it? – Fun kids english
 5. Přiřazování – British council

Animals (zvířata)

 1. Hádanky  – Cambridge
 2. Hry – English activities
 3. Přiřazování – British Council
 4. Přiřazování – Úpice
 5. Test – English intro
 6. Hra – Elt
 7. Poznej zvíře – umíme anglicky
 8. Překladatel – umíme anglicky
 9. Song – I Have a Pet – Super Simple Songs
 10. Song – Have you got a pet?
 11. Song – Old MacDonald Had a Farm

Rodina (Family)

 1. Procvičování – různé  – Learning chocolate
 2. Přiřazování obrázků – Úpice
 3. Steve – vyber správný obrázek
 4. Steve – rodina, předložky
 5. Hra – English activities
 6. Song – Family – Steve
 7. Test – English exercises
 8. Pracovní list – Live worksheet
 9. Song: Rain Rain Go Away – Super simple song

Food – Jídlo

 1. Různá cvičení a hry – jídlo – Anglomaniacy
 2. Různá cvičení a hry – nápoje – Anglomaniacy
 3. Různá cvičení a hry – ovoce – Anglomaniacy
 4. Různá cvičení a spojovačky – Úpice
 5. Máš rád? – Úpice
 6. Hra – Co máš rád? – Steve – English now
 7. Video – Steve and Maggie – Steve is hungry…
 8. Video – Food and Drinks – Armagan
 9. Song – Do you like? – Simple song
 10. Song – Do you like it? – Rap song

Zelenina (Vegetables) a Ovoce (Fruits)

 1. Song – Vegetable song – The singsing
 2. Video – Vegetables in English – nová slovíčka – Baby nenes
 3. Video – Yes Yes Vegetables – Chuchu TV
 4. Video – Cooking Vegetables – Steve and Maggie
 5. Video – Fruit for children – Steve and Maggie

Verb TO BE and TO HAVE

 1. Song: I Am, You Are – Rockin‘ English lessons
 2. Song: Be song
 3. Vyber správný tvar (to be) 1 – Agendaweb
 4. Vyber správný tvar (to be) 2 – Agendaweb
 5. Vyber správný tvar (to be) 3 – Agendaweb
 6. Přiřazování (to be) 1 – Agendaweb
 7. Napiš správný tvar (to be) – English room
 8. Otázka, zápor (to be) – Umíme anglicky
 9. Pracovní list (to have) – Liveworksheet
 10. Vyber správný tvar (to have) – Agendaweb
 11. Napiš správný tvar (to have) – English room
 12. Test
 13. Různá cvičení – Brumlík
 14. Popis osoby (to be, to have) – DUM

Větší čísla

 1. Čísla 13-20 – Úpice
 2. Pracovní list 0 – 20 – DUM
 3. Čísla a barvy – Imendi
 4. Hangman (šibenice) – English Activities
 5. Kolik? – English time
 6. Čísla do 100 – English time
 7. Hra – dopisy – Ict Games
 8. Song: Count to 20 – Matt
 9. Song: The Big Numbers – Kids TV

Části těla

 1. Vyber si cvičení – Anglomaniacy
 2. Přiřazování obrázků – Úpice
 3. Hra: Who am I? Kdo jsem? 
 4. Hra – Steve – English time
 5. Steve – cestovní pas
 6. Steve – popis
 7. Song: Body parts – Brendan Parker
 8. Song: Head Shoulders Knees Toes – Matt
 9. Video: Body parts – Steve and Maggie
 10. Song: Body Parts – Elf Kids
 11. Song: The Bath song – Simple song

Slovesa (Verbs)

 1. Song: Action song – The sing sing
 2. Video: Action verbs – English Singsing
 3. Video: Play a Jump – Steve and Maggie
 4. Song: Sad, bad, terrible day – The learning station

Abeceda

 1. Alphabet
 2. Song: The ABC Song – Super Simple Song
 3. Song: Alphabet – Have fun teaching

Předložky

 1. Video: In, On, Under – English Singsing

Food – Jídlo

 1. Různá cvičení a hry – jídlo – Anglomaniacy
 2. Různá cvičení a hry – nápoje – Anglomaniacy
 3. Různá cvičení a hry – ovoce – Anglomaniacy
 4. Různá cvičení a spojovačky – Úpice
 5. Máš rád? – Úpice
 6. Hra: Co máš rád? – Steve – English now
 7. Video: Steve and Maggie – Steve is hungry…
 8. Video: Food and Drinks – Armagan
 9. Song: Do you like? – Simple song
 10. Song: Do you like it? – Rap song

Zelenina (Vegetables) a Ovoce (Fruits)

 1. Song: Vegetable song
 2. Video: Vegetables in English – nová slovíčka
 3. Video: Yes Yes Vegetables
 4. Video: Cooking Vegetables – Steve and Maggie
 5. Video: Fruit for children – Steve and Maggie

Clothes – oblečení

 1. Různá cvičení – Úpice
 2. Přiřazování 1 – live worksheets
 3. Přiřazování 2 – live worksheets
 4. Slovní zásoba – learning chocolate
 5. Video: Clothing – Elf Kids
 6. Video: What are you weating? Elf Kids
 7. Video: Clothes – kids vocabulary – English singsing
 8. Video: What are you wearing? – Maple Leaf
 9. Video: Gogo’s – Whose dress is it?