https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/05-slide.jpg
Pohled z Polska - Broumov
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/04-slide.jpg
Bludiště Ostaš
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/03-slide.jpg
Rožmberk nad Vltavou
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/02-slide.jpg
Kokořínsko
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/01-slide.jpg
Dřevěný kostel v Broumově
// pridaný slider na hlavní stranu

1. ročník Čj

Předčtenářské období

 1. Zrakové vnímání – Školákov
 2. Zraková paměť – Školákov
 3. Sluchové vnímání – Školákov

První písmena

 1. O – Přiřaď správné písmeno k obrázku – Ryšavá
 2. O – co jím začíná? – Ryšavá
 3. Kde je O? – Ryšavá
 4. S – co jím začíná – Ryšavá
 5. B – co jím začíná – Ryšavá
 6. U – co jím začíná – Ryšavá
 7. Kde je U? – Ryšavá
 8. A – přiřaď správné písmeno k obrázku – Ryšavá
 9. Kde je A? – Ryšavá
 10. L – co jím začíná – Ryšavá
 11. Kde je L? – Ryšavá
 12. Přiřazování písmen – Ryšavá
 13. Slož slovo z A E O U M L – Školákov
 14. Ztracené písmeno A E O U M L – Školákov

A další písmena…..

 1. Cvičení na různá písmena (stačí si vybrat) – Ryšavá
 2. Cvičení na různá písmena – Úpice

J, H, AU, OU, Š, R

 1. Skládání slov s písmenem J – Školákov
 2. Co je na obrázku? – čtení s porozuměním – Školákov
 3. Co je na obrázku? 2 – Školákov
 4. Procvič si OU – 1., 2, 3. a 5. cvičení – Ryšavá
 5. Procvič si AU – všechna cvičení – Ryšavá
 6. Procvič si písmeno h – 1., 2., 3., 5., 7. a 8. cvičení – Ryšavá
 7. Vyber si písmeno – Ryšavá
 8. Najdi malá písmena mezi velkými – Čeština hrou
 9. Je to pravda? – Úpice

Různé (škola s nadhledem)

 1. Je to tak? – Škola s nadhledem
 2. Doplň předložku – Škola s nadhledem
 3. Odpověz – Je to tak? – Škola s nadhledem
 4. Přiřaď obrázek ke slovu – Škola s nadhledem
 5. Vyber slovo do věty – Škola s nadhledem
 6. Najdi rým – Škola s nadhledem
 7. Slovní kopaná – Škola s nadhledem
 8. Doplň obrázek do textu – Škola s nadhledem
 9. Kdo to je? – Škola s nadhledem
 10. Věc, zvíře, osoba – Škola s nadhledem

C, Č, Ž, Ř

 1. Prezentace na C – ke stažení (dole) – dum
 2. Procvič c – Ryšavá (klikej na další)
 3. Prezentace na Č – ke stažení (dole) – dum
 4. Procvič č – Ryšavá (klikej na další)
 5. Prezentace na Ž – ke stažení (dole) – dum
 6. Procvič ž – Ryšavá (klikej na další)
 7. Prezentace na Ř – ke stažení (dole) – dum
 8. Procvič ř – Ryšavá (klikej na další)

G, F, Ch

 1. Prezentace na G, F, Ch – ke stažení dole – dum
 2. Hláska a písmeno G – Ryšavá (klikej na další)
 3. Procvič g  – Ryšavá (klikej na další)
 4. Procvič G – Ryšavá (klikej na další)
 5. Hláska a písmeno F – Ryšavá (klikej na další)
 6. Procvič f – Ryšavá (klikej na další)
 7. Procvič F – Ryšavá (klikej na další)
 8. Hláska a písmeno Ch  – Ryšavá (klikej na další)
 9. Pexeso – Najdi k velkému písmenu malé – Čeština hrou

DI, TI, NI + DĚ, TĚ, NĚ

 1. Čteme slova se slabikami di, ti, ni – Ryšavá
 2. Vyber správnou slabiku – Škola s nadhledem
 3. Čteme slova se slabikami dě, tě, ně – Ryšavá

BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

 1. Různé – bě, pě, vě, mě – Ryšavá (klikej na další)
 2. Vyber správnou slabiku 1 – Škola s nadhledem
 3. Vyber správnou slabiku 2 – Škola s nadhledem
 4. Vyber správnou slabiku 3 – Škola s nadhledem

Různé

 1. Co je na obrázku? – Školákov
 2. Co do řady nepatří? – Ryšavá
 3. Obrázkové rébusy – Ryšavá
 4. Veselá kapela – čtení a otázky – Úpice
 5. Čtení s porozuměním – Páteční nákup – Úpice

Videa