https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/05-slide.jpg
Pohled z Polska - Broumov
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/04-slide.jpg
Bludiště Ostaš
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/03-slide.jpg
Rožmberk nad Vltavou
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/02-slide.jpg
Kokořínsko
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/01-slide.jpg
Dřevěný kostel v Broumově
// pridaný slider na hlavní stranu

5. ročník Čj

Opakování vyjmenovaných slov

 1. Vyjmenovaná slova po B – umíme česky
 2. Vyjmenovaná slova po L – umíme česky
 3. Vyjmenovaná slova po M – umíme česky
 4. Vyjmenovaná slova po P – umíme česky
 5. Vyjmenovaná slova po S – umíme česky
 6. Vyjmenovaná slova po V – umíme česky
 7. Vyjmenovaná slova po Z – umíme česky
 8. Vyjmenovaná slova – mix – umíme česky
 9. Vyjmenovaná slova – okhelp
 10. Vyjmenovaná slova – chytáky – okhelp
 11. Vyjmenovaná slova – chytáky – okhelp
 12. Vyjmenovaná slova – čeština diktáty
 13. Vyjmenovaná slova – vyber si cvičení – pravopisně
 14. Vyjmenovaná slova – Kaminet
 15. Doplň i/y – souhrn – umíme česky

Psaní velkých písmen

 1. Velká písmena – různé – umíme česky
 2. Velká písmena – různé (složitější) – OKhelp

Předpony s-, z-, vz- a předložky s, z

 1. Stavba slova – předpona, kořen, koncovka – umíme česky
 2. Předpony s, z, vz 1 – pravopisně
 3. Předpony s, z, vz – Umíme česky
 4. Předpony s, z, vz – online cvičení
 5. Předpony s, z, vz – čeština diktáty
 6. Předpony s, z, vz – Kaminet
 7. Předložky – učírna
 8. Předložky – online cvičení
 9. Předložky i předpony 1 – okhelp
 10. Předložky a předpony 2 – okhelp
 11. Předložky a předpony 3 – okhelp
 12. Souhrn – Kaminet

Význam slov

 1. Synonyma (souznačná) – pexeso – umíme česky
 2. Synonyma – složitější – umíme česky
 3. Synonyma – online cvičení
 4. Antonyma (protikladná) – pexeso – umíme česky
 5. Antonyma – vyber správnou odpověď – umíme česky
 6. Antonyma – online cvičení
 7. Antonyma – pexeso – Pravopisně
 8. Slova podřazená – umíme česky
 9. Jednoznačná – mnohoznačná slova – online cvičení
 10. Spisovná – nespisovná slova – online učení

Zdvojené souhlásky

 1. Rozřazovačka -n-/-nn- Umíme česky
 2. Vyber správnou možnost -n-/-nn- Umíme česky
 3. Doplň -n- nebo -nn- Pravopisně
 4. Doplň -n- nebo -nn- Pravopisně
 5. Doplň -n-/-nn- Online cvičení
 6. Procvičování na vina, vinna, vinný, vinen – OK help

Souhláskové skupiny

 1. Vyber vě nebo vje – OK help
 2. Doplň vě, vje – Umíme česky
 3. Vyber bě nebo bje – OK help
 4. Doplň bě, bje – Umíme česky
 5. Doplň bě/bje a vě/vje – Pravopisně
 6. Doplň bě/bje a vě/vje a pě 1 – Pravopisně
 7. Doplň bě/bje a vje/vě a pě 2 – Pravopisně
 8. Doplň mě/mně ve slovech – Čeština diktáty
 9. Doplň mě/mně ve slovech – OK help
 10. Doplň mě/mně ve slovech – Umíme česky
 11. Doplň mě/mně – Pravopisně

Slovní druhy

Podstatná jména

 1. Určování pádů – Pravopisně
 2. Pády – pexeso – Umíme česky
 3. Pády – rozřazovačka – Umíme česky
 4. Pády podstatných jmen – umíme česky
 5. Pády – tetris – Umíme česky
 6. Najdi ve větě podstatné jméno a urči jeho pád – Umíme česky
 7. Vzory podstatných jmen – rod mužský – umíme česky
 8. Vzory podstatných jmen – rod ženský – umíme česky
 9. Vzory podstatných jmen – rod střední – umíme česky
 10. Vzory mix – pexeso – umíme česky
 11. Koncovky – čeština diktáty
 12. Něco navíc: Látková, hromadná a pomnožná podstatná jména – Umíme česky

Pravopis přídavných jmen (+ koncovky – ami, – emi, – ými)

 1. Procvičování – vyber žš, šš, ž, š – OK help
 2. Koncovky -ami, -emi, -ými – Pravopisně

Přídavná jména a jejich druhy

 1. Druh přídavných jmen – test – Pravopisně
 2. Pád přídavných jmen – Pravopisně
 3. Vzor přídavných jmen (mladý, jarní) – Pravopisně
 4. Koncovky přídavných jmen – vzor mladý a jarní – Umíme česky
 5. Přídavná jména přivlastňovací – Pravopisně
 6. Přídavná jména přivlastňovací – Umíme česky
 7. Souhrn – Pravopisně
 8. Přivlastňovací v textu – Umíme česky
 9. Přídavná jména a přísudek – OK help
 10. Přídavná jména – Kaminet

Zájmena

 1. Druhy zájmen 1 – umíme česky
 2. Druhy zájmen 2 – umíme česky
 3. Druhy – pexeso – pravopisně
 4. Druhy – Kaminet
 5. Pád – Kaminet
 6. Zájmeno já – mě x mně – umíme česky
 7. Zájmeno já – mě x mně – online cvičení
 8. SEBOU x S SEBOU – czechtongue
 9. SEBOU x S SEBOU – online cvičení
 10. SEBOU x S SEBOU a MNĚ x MĚ – pravospisně
 11. Zájmeno ona + naše – online cvičení
 12. Zájmeno ona (ji, ni – jí, ní) – gramar.in

Číslovky

 1. Hledání číslovky ve větě – Pravopisně
 2. Druhy číslovek – Umíme česky
 3. Druhy číslovek – Pravopisně
 4. Druhy číslovek – Kaminet
 5. Skloňování číslovky dva – Umíme česky
 6. Číslovky a mezery – složitější – Umíme česky

Slovesa

 1. Urči kategorie sloves – kaminet
 2. Osoba u sloves – umíme česky
 3. Urči slovesný způsob – Brumlík
 4. Slovesný způsob – Umíme česky
 5. Rozkavací a podmiňovací způsob – dum

Shoda podmětu s přísudkem

 1. Urči podmět a přísudek – Umíme česky
 2. Procvičování – Umíme česky
 3. Shoda – pravopisně
 4. Shoda – nauč se psát
 5. Shoda – nevyjádřený podmět – online cvičení
 6. Nevyjádřený podmět 1 – dum
 7. Shoda – několikanásobný podmět – pravopisně
 8. Shoda – několikanásobný podmět – online cvičení
 9. Shoda – různé – čeština diktáty
 10. Shoda – různé 1 – pravopisně
 11. Shoda – souhrn – pravopisně
 12. Shoda – souhrn – okhelp
 13. Souhrn – složitější 1 – dum
 14. Souhrn – složitější 2 – dum
 15. Procvičování – různé 1 – dum
 16. Shoda podmětu s přísudkem – umíme česky
 17. Shoda – chytáky – online cvičení
 18. Shoda – Kaminet

Věta jednoduchá, souvětí a psaní čárek

 1. Několikanásobný větný člen – Umíme česky
 2. Souvětí – Umíme česky
 3. Věta hlavní a vedlejší – Umíme česky

Větné členy

 1. Najdi příslovečné určení – Umíme česky
 2. Urči podmět a přísudek – Umíme česky
 3. Přívlastek shodný a neshodný – Umíme česky
 4. Najdi předmět – Umíme česky
 5. Souhrn (složitější) – Umíme česky

Literatura

 1. Literární pojmy – přehled – Kaminet
 2. Literární pojmy – test – Kaminet
 3. Ukázky z literárních děl a procvičení pravopisu – Kaminet
 4. Čtení s porozuměním – Umíme česky