https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/05-slide.jpg
Pohled z Polska - Broumov
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/04-slide.jpg
Bludiště Ostaš
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/03-slide.jpg
Rožmberk nad Vltavou
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/02-slide.jpg
Kokořínsko
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/01-slide.jpg
Dřevěný kostel v Broumově
// pridaný slider na hlavní stranu

2. ročník Čj

Věta – slovo – slabika – hláska

 1. Počet slov ve větě – Školákov
 2. Počet slov ve větě – Ryšavá
 3. Oprav popletené věty – Školákov
 4. Skrývačky ve větách – Školákov
 5. Slož větu – Školákov
 6. Slož větu ze slov 1 – Škola s nadhledem
 7. Slož větu ze slov 2 – Škola s nadhledem
 8. Sestav pohádku (klikej na další) – Školákov
 9. Hranice slov ve větě 1 – Školákov
 10. Hranice slov ve větě 2 – Školákov
 11. Počet slabik ve slově – Školákov

Druhy vět

 1. Věta oznamovací – Školákov
 2. Věta oznamovací – Ryšavá
 3. Věta tázací – Školákov
 4. Věta tázací – Ryšavá
 5. Tázací nebo oznamovací? – Ryšavá
 6. Věta rozkazovací – Školákov
 7. Věta rozkazovací – Ryšavá
 8. Oznamovací, rozkazovací nebo tázací? – Ryšavá
 9. Věta přací – Školákov
 10. Věta přací – Ryšavá
 11. Věta oznamovací, tázací, rozkazovací nebo přací? – Ryšavá
 12. Urči druh věty – Školákov
 13. Urči druh věty (klikej i na další cvičení) – Ryšavá
 14. Druhy vět – Umíme česky
 15. Druhy vět – Liveworksheets (simole)

Význam slov

 1. Protikladná – Školákov
 2. Protikladná – pexeso (složitější) – Umíme česky
 3. Protikladná – test – Umíme česky
 4. Souznačná (synonyma) pexeso – Umíme česky
 5. Slova opačná a souznačná – Liveworksheets (simole)
 6. Nadřazená a podřazená – Liveworksheets (simole)
 7. Nadřazená a podřazená – Školákov
 8. Nadřazená a podřazená – Čeština hrou

Hlásky

 1. Najdi dlouhé samohlásky – Čeština hrou
 2. Najdi samohlásky – Čeština hrou
 3. Kolik samohlásek je ve slově? – Čeština hrou
 4. Klikni na slovo s dlouhou samohláskou – Ryšavá
 5. Najdi souhlásky – Čeština hrou
 6. Kolik souhlásek je ve slově? – Čeština hrou

Délka samohlásek

 1. a – á – Školákov
 2. a – á – Ryšavá
 3. Slova lišící se délkou samohlásky – Školákov
 4. Vyber slovo do věty – Ryšavá
 5. e – é – Školákov
 6. e – é – Ryšavá
 7. Slova lišící se délkou samohlásky – Školákov
 8. Vyber slovo do věty – Ryšavá
 9. i – í – Školákov
 10. i – í – Ryšavá
 11. Slova lišící se délkou samohlásky – Školákov
 12. Vyber slovo do věty – Ryšavá
 13. o – ó – Školákov
 14. o – ó – Ryšavá
 15. y – ý – Školákov
 16. y – ý – Ryšavá
 17. Slova lišící se délkou samohlásky – Školákov
 18. Vyber slovo do věty – Ryšavá
 19. u – ú – ů – Školička
 20. u – ú – ů – Školákov
 21. Trenažér – u – ú – ů – Školákov
 22. u – ú – ů – Ryšavá
 23. Slova lišící se délkou samohlásky – Školákov
 24. Vyber slovo do věty – Ryšavá
 25. u – ů – ú – Umíme česky
 26. Test – liveworksheets (simole)
 27. au – ou – Školákov
 28. au – ou – Ryšavá
 29. Samohlásky a dvojhlásky – Školákov

Měkké a tvrdé souhlásky

 1. Uspořádej tvrdé souhlásky – Ryšavá
 2. Uspořádej měkké souhlásky – Ryšavá
 3. Měkká nebo tvrdá slabika? – Škola s nadhledem
 4. Procvičování 1 – Školákov
 5. Procvičování 2 – Školákov
 6. DY – TY -NY x DI – TI – NI 1 – Školákov
 7. DY – TY – NY x DI – TI – NI 2 – Školákov
 8. Doplň správnou slabiku – liveworksheets (simole)
 9. Procvičování 3 – Školákov
 10. Trenažér – Školákov
 11. Procvičování 4 – Umíme česky
 12. Procvičování 5 – Pravopisně
 13. Test – liveworksheets (simole)
 14. Doplň do slov – Škola s nadhledem

Podstatná jména

 1. Osoba – zvíře – věc – Ryšavá
 2. Ukazujeme TEN – TA – TO – Ryšavá
 3. Najdi podstatné jméno – Ryšavá
 4. Najdi jména a příjmení – Ryšavá
 5. Malé nebo velké písmeno 1 – Ryšavá
 6. Malé nebo velké písmeno 2 – Ryšavá
 7. Malé nebo velké písmeno 3 – Ryšavá
 8. Kdo to je? – Brumlík
 9. Najdi podstatné jméno – Umíme česky

Předložky

 1. Doplň předložku 1 – Ryšavá
 2. Doplň předložku 2 – Ryšavá
 3. Vyber správnou předložku – Ryšavá

Slovesa

 1. Najdi slovesa – Ryšavá
 2. Sloveso nebo podstatné jméno? – Kaminet

Slovní druhy

 1. Slovní druhy – Školákov (jen list 1 a 2)
 2. Slovní druhy 1 – Ryšavá
 3. Slovní druhy 2 – Ryšavá
 4. Slovní druhy – Online cvičení
 5. Test – liveworksheets (simole)

Slabiky dě – tě – ně – bě – pě – vě – mě

 1. Doplň slabiku – Ryšavá

Abeceda

 1. Abeceda – Liveworksheets (simole)
 2. Abeceda – různá cvičení – Školákov
 3. Doplň chybějící písmeno – Čeština hrou
 4. Seřaď slova dle abecedy – Čeština hrou

Párové souhlásky na konci slov

 1. Obrázky se zdůvodněním P x B – Školákov
 2. Trenažér P x B – Školákov
 3. P x B – Ryšavá
 4. P x B – školička6
 5. P x B – Online cvičení
 6. Obrázky se zdůvodněním T x D – Školákov
 7. Trenažér T x D – Školákov
 8. T x D – Ryšavá
 9. T x D – školička6
 10. T x D – Online cvičení
 11. Obrázky se zdůvodněním Ť x Ď – Školákov
 12. Trenažér Ť x Ď – Školákov
 13. Ť x Ď – Ryšavá
 14. Ť x Ď – školička6
 15. Ť x Ď – Online cvičení
 16. Obrázky se zdůvodněním Ch x H – Školákov
 17. Trenažér H x CH – Školákov
 18. Ch x H – Ryšavá
 19. Ch x H – školička6
 20. Ch x H – Online cvičení
 21. Obrázky se zdůvodněním F x V – Školákov
 22. Trenažér F x V – Školákov
 23. F x V – Ryšavá
 24. F x V – školička6
 25. F x V – Online cvičení
 26. Obrázky se zdůvodněním S x Z – Školákov
 27. Trenažér S x Z – Školákov
 28. S x Z – Ryšavá
 29. S x Z – školička6
 30. S x Z – Online cvičení
 31. Obrázky se zdůvodněním Š x Ž – Školákov
 32. Trenažér Š x Ž – Školákov
 33. Š x Ž – Ryšavá
 34. Š x Ž – školička6
 35. Š x Ž – Online cvičení
 36. Souhrnné procvičování – Školákov
 37. Test – liveworksheets (simole)

Literatura + čtení s porozuměním

 1. Čtení s porozuměním – gramar.in
 2. Co patří do věty? – Umíme česky
 3. Čteme a přemýšlíme – Umíme česky
 4. Čteme s porozuměním – Umíme česky