3. ročník

Sudá a lichá čísla

 1. Sudé nebo liché? – Online cvičení
 2. Seřaď lichá i sudá čísla – Ryšavá

Násobení a dělení č. 0 – 5

 1. Různé – násobení a dělení – Školákov
 2. Pexeso do 25 – Matematika hrou
 3. Násobení č.3 – Matematika hrou
 4. Dělení č.3 – Matematika hrou
 5. Násobení č.4 – Matematika hrou
 6. Dělení č.4 – Matematika hrou
 7. Násobení č.5 – Matematika hrou
 8. Dělení č.5 – Matematika hrou
 9. Pexeso – Umíme matiku

Násobení a dělení č. 6

 1. Řada násobků – Ryšavá
 2. Klikej na násobky – Ryšavá
 3. Násobení č.6 – Matematika hrou
 4. Dělení č.6 – Matematika hrou
 5. Číselné řetězce – Ryšavá
 6. Různé – násobení a dělení – Školákov
 7. Různé – Online cvičení
 8. Pexeso – Umíme matiku

Násobení a dělení č. 7

 1. Řada násobků – Ryšavá
 2. Klikej na násobky – Ryšavá
 3. Násobení č.7 – Matematika hrou
 4. Dělení č.7 – Matematika hrou
 5. Různé – násobení a dělení – Školákov
 6. Různé – Online cvičení
 7. Pexeso – Umíme matiku
 8. Číselné řetězce – Ryšavá

Násobení a dělení č. 8

 1. Řada násobků – Ryšavá
 2. Klikej na násobky – Ryšavá
 3. Násobení č.8 – Matematika hrou
 4. Dělení č.8 – Matematika hrou
 5. Různé – násobení a dělení – Školákov
 6. Různé – Online cvičení
 7. Pexeso – Umíme matiku
 8. Číselné řetězce – Ryšavá

Násobení a dělení č. 9

 1. Řada násobků – Ryšavá
 2. Klikej na násobky – Ryšavá
 3. Násobení č.9 – Matematika hrou
 4. Dělení č.9 – Matematika hrou
 5. Různé – násobení a dělení – Školákov
 6. Různé – Online cvičení
 7. Pexeso – Umíme matiku
 8. Číselné řetězce – Ryšavá

Násobení a dělení č. 10

 1. Řada násobků – Ryšavá
 2. Klikej na násobky 10 – Ryšavá
 3. Násobení, dělení a slovní úlohy – Online cvičení

Malá násobilka (vše)

 1. Procvičování 1 – Online cvičení
 2. Procvičování 2 – Školákov
 3. Procvičování 3 – Matematika hrou
 4. Násobení – Umíme matiku
 5. Dělení – Umíme matiku
 6. Vyber správný výsledek 1 (násobení) – Umíme matiku
 7. Vyber správný výsledek 2 (násobení) – Umíme matiku
 8. Vyber správný výsledek 1 (dělení) – Umíme matiku
 9. Vyber správný výsledek 2 (dělení) – Umíme matiku
 10. Pexeso – Umíme matiku
 11. Pexeso (dělení) – Umíme matiku
 12. Slovní úlohy na násobení a dělení 1 – Umíme matiku
 13. Slovní úlohy na násobení a dělení 2 – Umíme matiku
 14. Bingo – hledání výsledků – Toytheater
 15. Dostihy koní – Arcademic

Matematické pojmy:

 1. Názvy členů 1 – Online cvičení
 2. Názvy členů 2 – Ryšavá

Sčítání a odčítání do 100

 1. Pexeso – znázornění čísla do 100 – Umíme matiku
 2. Počítání do 100 – Online cvičení
 3. Odčítání do 50 – pexeso – Matematika hrou
 4. Sčítání do 50 – pexeso – Matematika hrou
 5. Pexeso – sčítání a odčítání do 100 – Umíme matiku
 6. Slovní úlohy – Ryšavá
 7. Různé (šifra, pyramidy) – klikej na další – Ryšavá

Číselný obor do 1000

 1. Pořadí čísel – Školákov
 2. Číselná řada – Matematika hrou
 3. Řády číselOnline cvičení
 4. Porovnávání – Online cvičení
 5. Porovnávání – Ryšavá

Sčítání a odčítání do 1 000  bez přechodu přes základ

 1. Celých stovek – klikej na další – Ryšavá
 2. Desítek a stovek – Ryšavá

Sčítání a odčítání do 1 000  s přechodem přes základ

 1. Přičítání jednotek – Online cvičení
 2. Přičítání desítek a jednotek – Online cvičení
 3. Přičítání desítek a jednotek 2 – Online cvičení
 4. Slovní úlohy – Ryšavá
 5. Piráti – Školákov
 6. Spojovačka – Školákov
 7. Pexeso – Matematika hrou
 8. Sčítání – Matematika hrou

Písemné sčítání a odčítání do 1000:

 1. Počítej písemně 1  – Online cvičení
 2. Počítej písemně 2 – Online cvičení
 3. Počítej písemně 3 – Online cvičení
 4. Do 1000 – v excelu – DUM
 5. Online cvičení 4 – Online cvičení
 6. Různé – Školákov

Dělení se zbytkem:

 1. Karty – Školákov
 2. Příklady – Matematika hrou
 3. Určujeme zbytek – Matematika hrou
 4. Další příklady – Online cvičení
 5. Procvičování – Umíme matiku

Násobení a dělení 10, 100

 1. Násobení a dělení č. 100 – Školákov
 2. Násobení a dělení – Online cvičení
 3. Násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 – Online cvičení

Převody jednotek:

 1. Jednotky délky – klikej na další – Online cvičení
 2. Jednotky délky 1 – Ryšavá
 3. Jednotky délky 2 – vyber si různé typy převodů – Online cvičení
 4. Pexeso – Matematika hrou

Násobení a dělení čísly končících na jednu nulu

 1. Násobení – Online cvičení
 2. Dělení – Online cvičení
 3. Násobení a dělení – Školákov

Násobení a dělení mimo obor násobilek

 1. Násobení č. 11 – Matematika hrou
 2. Násobení č. 12 – Matematika hrou
 3. Velká násobilka 1 – Matematika hrou
 4. Velká násobilka 2 – Online cvičení
 5. Dělení mimo obor malé násobilky 1 – Online cvičení

Římské číslice

 1. Poznej římské číslo – Matematika hrou
 2. Řazení čísel – Matematika hrou
 3. Pexeso – Matematika hrou
 4. Číselná řada – Školákov
 5. Přiřazování – Školákov
 6. Zápis čísel do 100 – Online cvičení
 7. Procvičování – Umíme matiku
 8. Pexeso – Umíme matiku

Geometrie

 1. Obdélník – Ryšavá
 2. Čtverec – Ryšavá
 3. Trojúhelník – Ryšavá
 4. Trojúhelník – Ryšavá

Příklady se závorkami:

 1. Počítáme se závorkami 1 – Ryšavá
 2. Počítáme se závorkami 2 – Ryšavá
 3. Procvičování – Umíme matiku
 4. Vyber správný výsledek – Umíme matiku

Hodiny:

 1. Podle slov – Matematika hrou
 2. Podle ciferníku – Matematika hrou
 3. Určování času – Umíme matiku