3. ročník

Sudá a lichá čísla:

 1. Sudá a lichá

Násobení a dělení č.1-5:

 1. Pexeso do 25
 2. Násobení č.3
 3. Dělení č.3
 4. Násobení č.4
 5. Dělení č.4
 6. Násobení č.5
 7. Dělení č.5

Násobení a dělení č.6:

 1. Násobení č.6
 2. Dělení č.6
 3. Různé

Násobení a dělení č.7:

 1. Násobení č.7
 2. Dělení č.7
 3. Různé

Násobení a dělení č.8:

 1. Násobení č.8
 2. Dělení č.8
 3. Různé

Násobení a dělení č.9:

 1. Násobení č.9
 2. Dělení č.9
 3. Různé

Malá násobilka (vše):

 1. Procvičování 1
 2. Procvičování 2
 3. Procvičování 3
 4. Násobení – umíme matiku
 5. Dělení – umíme matiku
 6. Vyber správný výsledek (násobení) – umíme matiku
 7. Vyber správný výsledek (dělení) – umíme matiku
 8. Pexeso – umíme matiku
 9. Pexeso (dělení) – umíme matiku

Pexeso na násobení a jiné hry:

 1. Pexeso do 21
 2. Hledání výsledků – Bingo
 3. Dostihy koní
 4. Přiřazování ve čtvercové síti
 5. Obrázky

Matematické pojmy:

 1. Názvy členů 1
 2. Názvy členů 2

Sčítání a odčítání do 100

 1. Počítání do 100
 2. Odčítání do 50 – pexeso
 3. Sčítání do 50 – pexeso

Číselný obor do 1000

 1. pořadí čísel
 2. číselná řada
 3. řády čísel
 4. porovnávání

Sčítání a odčítání do 1 000  s přechodem přes základ

 1. Přičítání jednotek
 2. Přičítání desítek a jednotek
 3. Přičítání desítek a jednotek 2
 4. Slovní úlohy
 5. Piráti
 6. Spojovačka
 7. Pexeso
 8. Sčítání

Písemné sčítání a odčítání do 1000:

 1. online cvičení 1
 2. online cvičení 2
 3. online cvičení 3
 4. Do 1000 – v excelu
 5. online cvičení 4
 6. sčítání
 7. odčítání
 8. Různé

Dělení se zbytkem:

 1. Karty
 2. Příklady
 3. Určujeme zbytek
 4. Další příklady
 5. Procvičování – umíme matiku

Násobení a dělení 10, 100

 1. Násobení a dělení č. 100
 2. násobení a dělení
 3. Násobení a dělení čísly 10, 100, 1000

Převody jednotek:

 1. Přiřazování
 2. Křížovka
 3. Jednotky délky – klikej na další
 4. Jednotky délky 1
 5. Jednotky délky 2– vyber si různé typy převodů
 6. Pexeso
 7. Převody

Násobení a dělení čísly končících na jednu nulu

 1. Násobení
 2. Dělení
 3. Násobení – procvičování (klikej na další)
 4. Násobení a dělení

Násobení a dělení mimo obor násobilek

 1. Násobení č. 11
 2. Násobení č. 12
 3. Velká násobilka 1
 4. Velká násobilka 2
 5. Dělení mimo obor malé násobilky 1

Římské číslice

 1. Poznej římské číslo
 2. Řazení čísel
 3. Pexeso
 4. Číselná řada
 5. Přiřazování
 6. Zápis čísel do 100
 7. Procvičování – umíme matiku
 8. Pexeso – umíme matiku

Geometrie

 1. Obdélník
 2. Čtverec
 3. Trojúhelník
 4. Trojúhelník

Příklady se závorkami:

 1. Počítáme se závorkami 1
 2. Počítáme se závorkami 2
 3. Procvičování – umíme matiku
 4. Vyber správný výsledek – umíme matiku

Hodiny:

 1. podle slov
 2. podle ciferníku
 3. Určování času – umíme matiku