https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/05-slide.jpg
Pohled z Polska - Broumov
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/04-slide.jpg
Bludiště Ostaš
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/03-slide.jpg
Rožmberk nad Vltavou
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/02-slide.jpg
Kokořínsko
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/01-slide.jpg
Dřevěný kostel v Broumově
// pridaný slider na hlavní stranu

3. ročník

Sudá a lichá čísla

 1. Sudé nebo liché? – Online cvičení

Násobení a dělení č. 0 – 5

 1. Různé – násobení a dělení – Školákov
 2. Pexeso do 25 – Matematika hrou
 3. Násobení č.3 – Matematika hrou
 4. Dělení č.3 – Matematika hrou
 5. Násobení č.4 – Matematika hrou
 6. Dělení č.4 – Matematika hrou
 7. Násobení č.5 – Matematika hrou
 8. Dělení č.5 – Matematika hrou
 9. Pexeso – Umíme matiku

Násobení a dělení č. 6

 1. Násobení č.6 – Matematika hrou
 2. Dělení č.6 – Matematika hrou
 3. Různé – násobení a dělení – Školákov
 4. Různé – Online cvičení
 5. Pexeso – Umíme matiku

Násobení a dělení č. 7

 1. Násobení č.7 – Matematika hrou
 2. Dělení č.7 – Matematika hrou
 3. Různé – násobení a dělení – Školákov
 4. Různé – Online cvičení
 5. Pexeso – Umíme matiku

Násobení a dělení č. 8

 1. Násobení č.8 – Matematika hrou
 2. Dělení č.8 – Matematika hrou
 3. Různé – násobení a dělení – Školákov
 4. Různé – Online cvičení
 5. Pexeso – Umíme matiku

Násobení a dělení č. 9

 1. Násobení č.9 – Matematika hrou
 2. Dělení č.9 – Matematika hrou
 3. Různé – násobení a dělení – Školákov
 4. Různé – Online cvičení
 5. Pexeso – Umíme matiku

Násobení a dělení č. 10

 1. Násobení, dělení a slovní úlohy – Online cvičení

Malá násobilka (vše)

 1. Násobilka – Škola s nadhledem
 2. Násobilkové čtverce – Škola s nadhledem
 3. Najdi výsledek k příkladu 1 – Škola s nadhledem
 4. Najdi výsledek k příkladu 2 – Škola s nadhledem
 5. Procvičování 1 – Online cvičení
 6. Procvičování 2 – Školákov
 7. Procvičování 3 – Matematika hrou
 8. Násobení – Umíme matiku
 9. Dělení – Umíme matiku
 10. Vyber správný výsledek 1 (násobení) – Umíme matiku
 11. Vyber správný výsledek 2 (násobení) – Umíme matiku
 12. Vyber správný výsledek 1 (dělení) – Umíme matiku
 13. Vyber správný výsledek 2 (dělení) – Umíme matiku
 14. Pexeso – Umíme matiku
 15. Pexeso (dělení) – Umíme matiku
 16. Slovní úlohy na násobení a dělení 1 – Umíme matiku
 17. Slovní úlohy na násobení a dělení 2 – Umíme matiku
 18. Bingo – hledání výsledků – Toytheater
 19. Dostihy koní – Arcademic

Matematické pojmy:

 1. Názvy členů 1 – Online cvičení

Sčítání a odčítání do 100

 1. Pexeso – znázornění čísla do 100 – Umíme matiku
 2. Počítání do 100 – Online cvičení
 3. Odčítání do 50 – pexeso – Matematika hrou
 4. Sčítání do 50 – pexeso – Matematika hrou
 5. Pexeso – sčítání a odčítání do 100 – Umíme matiku
 6. Různé (šifra, pyramidy) – klikej na další – Ryšavá
 7. Úlohy o penězích – Škola s nadhledem
 8. Mince – Škola s nadhledem
 9. Součtové trojúhelníky – Škola s nadhledem

Číselný obor do 1000

 1. Pořadí čísel – Školákov
 2. Číselná řada – Matematika hrou
 3. Řády číselOnline cvičení
 4. Porovnávání – Online cvičení

Zaokrouhlování

 1. Zaokrouhlování na desítky – Škola s nadhledem
 2. Zaokrouhlím na desítky – Škola s nadhledem
 3. Je to správně? – Škola s nadhledem

Sčítání a odčítání do 1 000  bez přechodu přes základ

Sčítání a odčítání do 1 000  s přechodem přes základ

 1. Přičítání jednotek – Online cvičení
 2. Přičítání desítek a jednotek – Online cvičení
 3. Přičítání desítek a jednotek 2 – Online cvičení
 4. Piráti – Školákov
 5. Spojovačka – Školákov
 6. Pexeso – Matematika hrou
 7. Sčítání – Matematika hrou

Písemné sčítání a odčítání do 1000:

 1. Počítej písemně 1  – Online cvičení
 2. Počítej písemně 2 – Online cvičení
 3. Počítej písemně 3 – Online cvičení
 4. Do 1000 – v excelu – DUM
 5. Online cvičení 4 – Online cvičení
 6. Různé – Školákov

Dělení se zbytkem:

 1. Karty – Školákov
 2. Příklady – Matematika hrou
 3. Určujeme zbytek – Matematika hrou
 4. Další příklady – Online cvičení
 5. Procvičování – Umíme matiku

Násobení a dělení 10, 100

 1. Násobení a dělení č. 100 – Školákov
 2. Násobení a dělení – Online cvičení
 3. Násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 – Online cvičení

Převody jednotek:

 1. Jednotky délky – klikej na další – Online cvičení
 2. Pexeso – Matematika hrou

Násobení a dělení čísly končících na jednu nulu

 1. Násobení – Online cvičení
 2. Dělení – Online cvičení
 3. Násobení a dělení – Školákov

Násobení a dělení mimo obor násobilek

 1. Násobení č. 11 – Matematika hrou
 2. Násobení č. 12 – Matematika hrou
 3. Velká násobilka 1 – Matematika hrou
 4. Velká násobilka 2 – Online cvičení
 5. Dělení mimo obor malé násobilky 1 – Online cvičení

Římské číslice

 1. Poznej římské číslo – Matematika hrou
 2. Řazení čísel – Matematika hrou
 3. Pexeso – Matematika hrou
 4. Číselná řada – Školákov
 5. Přiřazování – Školákov
 6. Procvičování – Umíme matiku

Geometrie

 1. Obdélník – Ryšavá
 2. Čtverec – Ryšavá
 3. Trojúhelník – Ryšavá
 4. Trojúhelník – Ryšavá
 5. Poznám rovnoramenný trojúhelník – Škola s nadhledem
 6. Rovnoramenný trojúhelník – Škola s nadhledem

Příklady se závorkami:

 1. Procvičování – Umíme matiku
 2. Vyber správný výsledek – Umíme matiku
 3. Kdy nejprve násobíme? – Škola s nadhledem

Hodiny:

 1. Podle slov – Matematika hrou
 2. Podle ciferníku – Matematika hrou
 3. Určování času – Umíme matiku

Pavučiny

 1. Popíšu pavučinu – Škola s nadhledem
 2. Vyřeším pavučinu – Škola s nadhledem

Zvířátka dědy Lesoně

 1. Zvířátka – Škola s nadhledem
 2. Rozděl do družstev – Škola s nadhledem
 3. Které zvířátko se schovává za maskou? – Škola s nadhledem

Zlomky

 1. Vyberu správné údaje k tyčím – Škola s nadhledem
 2. Úlohy o tyčích – Škola s nadhledem
 3. Doplním úlohy o tyčích – Škola s nadhledem

Čtvercová síť

 1. Cestuj po čtvercové síti – Škola s nadhledem

Myšlené číslo

 1. Které číslo si myslím? – Škola s nadhledem

Cyklotrasy

 1. Cyklotrasy – Škola s nadhledem
 2. Hubert na výletě – Škola s nadhledem

Biland

 1. Poznáváme Biland – Škola s nadhledem

Vhodné k výuce

 1. Geobord
 2. Hod kostkou