4. ročník Aj

Úkoly pro nemocné:

Lesson 1

 1. Vocabulary – Brumlík
 2. Pozdravy – test – Brumlík
 3. Pozdravy – Brumlík
 4. Translate – věty a pozdravy – Brumlík

Lesson 2 – Family

 1. Vocabulary – Brumlík
 2. Rodina – umíme anglicky
 3. Spojovačka – otázky a odpovědi – eslgames
 4. Translate – test – brumlík
 5. Describe people – liveworksheets
 6. Family album – liveworksheets
 7. Family test – liveworksheets
 8. Family members – englishexercises
 9. Family – všechna cvičení – learningchocolate
 10. Family – learnenglishkids
 11. Video – Gogo – Family
 12. Video – Steve and Maggie in Story
 13. Video – Steve and Maggie – Family story
 14. Hangman (šibenice) – learnenglishkids
 15. Song – My family
 16. Song – Family song

Lesson 3 – Sport (Good at)

 1. Vocabulary 1 – Brumlík
 2. Vocabulary 2 – Brumlík
 3. Vocabulary 3 – Brumlík
 4. Pracovní list – zsamskrovi
 5. Procvič – Úpice
 6. Různé – English activities
 7. English vocabulary – Aglomaniacy
 8. Video – Slovní zásoba
 9. Přiřazování – Learning chocolate
 10. Can or can’t – English exercises
 11. Can or can’t 2 – Úpice
 12. Sports and healthy habits – English exercises
 13. Video – Steve and Maggie
 14. Sport song

Lesson 4 – What this? What that? Classroom language.

 1. Vocabulary 1 – Brumlík
 2. Vocabulary 2 – Brumlík
 3. Vocabulary 3 – Brumlík
 4. Song 1 – What’s this? What’s that?
 5. Song 2 – What’s this? What’s that?
 6. Song 3 – Who’s this? Who’s that?
 7. Video – What’s this? What’s that?
 8. Video – Classroom language
 9. Video – In the classroom

Lesson 5 – Animals (can, adjectives – přídavná jména)

 1. Vocabulary 1 – Brumlík
 2. Vocabulary 2 – Brumlík
 3. What, Where, Who, How – Brumlík
 4. Video – Animals
 5. Video – Wild animals
 6. Song – Let’s go to the Zoo
 7. Song – Big big big
 8. Song – Animals and actions
 9. Song – I can
 10. Song – What can you do?
 11. Song – Can you swim?

Lesson 6 – Colours + verb to be + a/an

 1. Napiš barvu – umíme anglicky
 2. Vyber barvu – umíme anglicky
 3. To be – agendaweb
 4. Doplňování správného tvaru – agendaweb
 5. Doplňování správného tvaru – adelescorner
 6. Otázka, zápor – umíme anglicky
 7. Doplň správný tvar do vět
 8. Pracovní list (verb to be) – live worksheet
 9. Člen a/an – angličtina pro děti
 10. Člen a/an 1 – agendaweb
 11. Člen a /an 2 – agendaweb
 12. Čeln a/an 3 – agendaweb

Days of the week

 1. Přiřazování – Úpice
 2. Doplň chybějící písmena – Úpice
 3. Řazení dnů v týdnu – Úpice
 4. Procvič vše – Úpice
 5. Různá cvičení – Školákov
 6. Song – Days of the week 1
 7. Song – Days of the week 2
 8. Song – Days of the week

Lesson 7 – Christmas

 1. Song: We Wish You A Merry Christmas
 2. Song: Jingle Bells
 3. Song: Jingle Jingle Little Bell
 4. Song: Let’s Decorate the Christmas Tree
 5. Song: Little Snowflake
 6. Twinkle Twinkle Little Star
 7. Video: Learn Christmas Vocabulary
 8. Video: Steve and Maggie
 9. Video: Steve and Maggie – Opening Christmas Presents
 10. Video: Steve and Magiie – Christmas Story
 11. Video: Steve and Maggie – Jingle Bells
 12. Video: Steve and Maggie – Twinkle Twinkle Little Star

Lesson 8 – Where is…?

 1. Vocabulary 1 – Brumlík
 2. Vocabulary 2 – What, Who, Where, How – Brumlík
 3. Video: On, In, Under
 4. Song: On, In, Under, By
 5. Song: Where is it? 1
 6. Song: Where is it? 2
 7. Song: In front of, behind, between
 8. Video: Where is Gogo?
 9. Video: Where is my…?

Articles

 1. Video: Articles – a, an, the
 2. Complete a or an – agendaweb
 3. Choose a/an – agendaweb
 4. Write a/an – agendaweb
 5. Choose a/an – puzzle – learningapps

Lesson 9 – Where are you from? Nationality and country

 1. Poznej národnost
 2. Prezentace a jiné
 3. Slovíčka
 4. Video: Countries and nationalities
 5. Song: My nationality
 6. Song: Where are you from? 1
 7. Song: Where are you from? 2
 8. Song: Countries song
 9. Video: Talking about countries and nationalities

Lesson 10 – Numbers 

 1. Napiš správně číslo – Brumlík
 2. Čísla 13-20 – zsbcupice
 3. Pracovní list 0 – 20 – dum
 4. Čísla a barvy – imendi
 5. Hangman (šibenice) – englishactivities
 6. Kolik? – english time
 7. Video: Čísla do 100 – Steve
 8. Hra – dopisy – ictgames
 9. Song: Let’s count to 20 – Matt
 10. Song: The big numbers song
 11. Song: Let’s get fit – count to 100

Lesson 11 – How many….? Some – any – a/an

 1. Video: How many?
 2. Song: How many monkeys?
 3. Some – any – a/an – různá cvičení – agendaweb
 4. Test – some – any – a/an
 5. Video – Gogo – some, any

Verb  TO HAVE

 1. Pracovní list
 2. Přiřaď správný tvar
 3. Vyber správný tvar
 4. Napiš správný tvar
 5. Přiřaď správný tvar – zápor
 6. Test
 7. Různá cvičení
 8. Popis osoby
 9. Have got or has got – doplň do vět

Tvary (shapes)

 1. Colour the shapes
 2. Song: Shapes – Steve
 3. Song: Shapes
 4. Song: What shape is it? – Matt

Lesson 12 – Pets

 1. Prezentace – Brumlík
 2. Různá cvičení – zsbcupice
 3. Song: Puppy
 4. Video – Steve and Maggie
 5. Video – Steve and Maggie – Farm
 6. Video – Animal body parts

Lesson 13 – Toys

 1. Vyber si – anglomaniacy
 2. Různá cvičení – školákov
 3. Video – Dangerous toys – Steve and Maggie
 4. Video – Outdoor toys – Steve and Maggie
 5. Video – Surprise Toys for kids – Steve and Maggie
 6. Song – My toys song

Čas a předložky času

 1. Určení času – školákov
 2. Video: Basic prepositions of time

Řadové číslovky (datum)

 1. Vyber správný tvar 1 – zsbcupice
 2. Vyber správný tvar 2 – zsbcupice
 3. Přiřaď správný tvar – zsbcupice
 4. Napiš číslovku – zsbcupice
 5. Měsíce 1 – zsbcupice
 6. Seřaď měsíce za sebou – zsbcupice
 7. Přiřaď správný měsíc – zsbcupice
 8. Doplň chybějící písmena v měsících – zsbcupice
 9. Měsíce – křížovka – zsbcupice
 10. Měsíce – různá cvičení – školákov
 11. Test – vyber správný měsíc – johnmh
 12. Vyber správné datum – zsbcupice
 13. Pracovní list – online – englishexercises
 14. Days, months, seasons – PL online – liveworksheets
 15. Song: Seasons – Steve
 16. Song: The months of the year (Maple)
 17. Song: Months of the year (Hen)

Jobs

 1. Occupations 1 – learningchocolate
 2. Occupations 2 – learningchocolate
 3. Occupations 3 – learningchocolate
 4. Jobs – learningchocolate
 5. Pexeso 1 – enjoyenglish
 6. Interaktivní pracovní listy – Steve
 7. Vyber správný tvar – Umíme anglicky
 8. Video: New Headway Video Beginner 01
 9. Video: Learn jobs
 10. Song: Occupations
 11. Video: Jobs. Wake up, Steve.

School subjects

 1. School subjects – learningchocolate
 2. Worksheet – online – englishexercises
 3. Timetable – liveworksheets
 4. Přiřaď správný předmět – liveworksheets
 5. Timetable – listening
 6. Liveworksheet
 7. Game – Steve
 8. Video: School subjects
 9. Video: What’s your favourite subjects?
 10. Song: School subjects

Hobby

 1. Pracovní list – online – sports and hobbies
 2. Pracovní list – online – sports
 3. Pracovní list – online – sports and hobbies and music
 4. Have you got a hobby?
 5. Video: Outdoor toys from Steve and Maggie
 6. Song: Music instrument
 7. Song: The best sounds around
 8. Song: Happy and you know it – Melody street

Our house

 1. Procvič
 2. Match
 3. The furniture
 4. The rooms of the house
 5. The house
 6. Hangman (šibenice)
 7. Worksheet
 8. Test
 9. Song: Where are you?
 10. Song: Learn Rooms of the House Song with Matt
 11. Video: New House and Playground – Steve and Maggie

There is/ There are

 1. Prezentace
 2. Doplň: There is or There are
 3. Test – planeta vědomostí
 4. Pracovní list – online
 5. Pracovní list – online (a, an, some)

Procvičujme

 1. Základní přídavná jména
 2. Tvoření vět
 3. Čísla
 4. Napiš číslo, které slyšíš
 5. Zvířata na farmě
 6. Exotická zvířata
 7. Ovoce
 8. Části těla
 9. Oblečení
 10. Dům a nábytek
 11. Škola
 12. Testy

Songs

 1. Deep deep deep
 2. Crayola doesn’t make a color for your eyes
 3. A ram sam sam
 4. The more we get together