https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/05-slide.jpg
Pohled z Polska - Broumov
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/04-slide.jpg
Bludiště Ostaš
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/03-slide.jpg
Rožmberk nad Vltavou
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/02-slide.jpg
Kokořínsko
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/01-slide.jpg
Dřevěný kostel v Broumově
// pridaný slider na hlavní stranu

Vlastivěda 4

DĚJEPISNÁ ČÁST

 1. Časová osa – Pančelčino
 2. Přiřaď správné století – Brumlík
 3. Řazení letopočtů – Brumlík

Pravěk

 1. Starší doba kamenná – prezentace – Školákov
 2. Starší doba kamenná – přiřaď odpověď – Školákov
 3. Život v pravěku – Pančelčino
 4. Video – Lovci mamutů – DUČN
 5. Mladší doba kamenná – prezentace – Školákov
 6. Mladší doba kamenná – přiřaď odpověď – Školákov
 7. Video – Pravěcí zemědělci – DUČN
 8. Doba bronzová a železná – prezentace – Školákov
 9. Doba bronzová a železná – přiřaď odpověď – Školákov
 10. Video – MIUČ
 11. Video – Doba kovů – DUČN

Keltové

 1. Keltové – prezentace – Školákov
 2. Keltové – přiřaď odpověď – Školákov
 3. Něco o Keltech – Pančelčino
 4. Keltský horoskop – Zvěrokruh
 5. Test – pravěk – Brumlík
 6. Video – Keltové – DUČN
 7. Video – Keltská kouzla – DUČN
 8. Video – Keltové – Déčko
 9. Video – Asterix a Obelix

Středověk – Slované

 1. Slované – prezentace – Školákov
 2. Něco o Slovanech – Pančelčino
 3. Slované – přiřaď správnou odpověď – Školákov
 4. Slované – test – Šára
 5. Video – Germáni – DUČN (06)
 6. Video – Stěhování národů – DUČN (07)

Sámova říše

 1. Sámova říše – prezentace – Školákov
 2. Něco o Sámově říši – Pančelčino
 3. Sámova říše – test – Školákov
 4. Video – Sámova říše – DUČN (09)

Pověsti

 1. Pověsti – test 1 – testy
 2. Pověsti – test 2 – Šára
 3. Pověsti – test 3 – testpark
 4. Pověsti – test 4 – Brumlík
 5. Video – Praotec Čech – DUČN (08)
 6. Video – Báje – DUČN (11)

Velká Morava

 1. Něco o Velkomoravské říši – Pančelčino
 2. Konstantin a Metoděj – Šára
 3. Velká Morava – prezentace – Školákov
 4. Velká Morava – test – Školákov
 5. Test od pravěku po Velkou Moravu
 6. Video – Velká Morava – DUČN (10)
 7. Video – Sámo a Velká Morava – Edisco
 8. Video – Cyril a Metoděj – Staleté kořeny

Přemyslovci

 1. Přemyslovská knížata – prezentace – Školákov
 2. Počátky českého státu – Šára
 3. Něco o prvních Přemyslovcích – Pančelčino
 4. Václav a Boleslav – Šára
 5. První Přemyslovci – test 1 – Ryšavá
 6. První Přemyslovci – test 2 – Školákov
 7. Život za vlády prvních Přemyslovců – prezentace – Školákov
 8. Vláda přemyslovských králů – prezentace – Školákov
 9. Něco o Přemyslovcích – Pančelčino
 10. Něco o posledních Přemyslovcích (pancelcino)
 11. Přemyslovci králové – test – Ryšavá
 12. Stát za vlády Přemyslovců – test – Šára
 13. Video – Bořivoj a Ludmila – DUČN (12)
 14. Video – Svatý Václav – DUČN (13)
 15. Video – Boleslav II. – DUČN (14)
 16. Video – Svatý Vojtěch – DUČN (15)
 17. Video – Čechy na přelomu tisíciletí – DUČN (16)
 18. Video – Oldřich a Božena – DUČN (17)
 19. Video – Přemysl I. – DUČN (26)
 20. Video – Přemysl II. – DUČN (29)
 21. Video – Knížectví Přemyslovců – Edisco
 22. Video – První čeští králové – Edisco
 23. Video – Poslední Přemyslovci – Edisco

Lucemburkové

 1. Prezentace – Školákov
 2. Něco o Janu Lucemburském – Pančelčino
 3. Karel IV. – něco o něm – Pančelčino
 4. Lucemburkové – test – Šára
 5. Prezentace – test – Brumlík
 6. Lucemburkové na českém trůnu – test – Ryšavá
 7. Video – Co dál ve 14. století – DUČN (35)
 8. Video – Jan Lucemburský – DUČN (36)
 9. Video – Karel IV. – DUČN (37)
 10. Video – Karel IV. – DUČN (38)
 11. Video – Karel IV. stavitel – DUČN (39)
 12. Video – Kronika Karla IV.
 13. Video – Legenda o Karlu IV. (Karlovy Vary)
 14. Video – Václav IV. – DUČN (40)
 15. Video – Lucemburkové – Edisco

Husitství

 1. Husitství – test – Ryšavá
 2. Jan Hus – Šára
 3. Husitské války – Šára
 4. Zikmund Lucemburský – Šára
 5. Husité – Šára
 6. České země v době husitské – test – Šára
 7. Video – Jan Hus – DUČN (42)
 8. Video – Husité v boji za pravdu – DUČN (43)
 9. Video – Husité proti všem – DUČN (44)

České země po husitských válkách, Jagellonci

 1. Po husitských válkách – něco o tomto období – Šára
 2. Test – Šára
 3. Od krále Holce po Jagellonce – video 1
 4. Od krále Holce po Jagellonce – video 2
 5. Od krále Holce po Jagellonce – video 3
 6. České země po husitských válkách – test – Ryšavá
 7. Video – Zničená země – DUČN (45)
 8. Video – Jiří z Poděbrad – DUČN (46)
 9. Video – Petr Chelčický – DUČN (47)
 10. Video – Jagellonci na českém trůně – DUČN (48)

Novověk

 1. Habsburkové – Šára
 2. České země za vlády Habsburků – test – Šára
 3. České země – součást Rakouska – test – Šára
 4. Video – Nástup Habsburků – DUČN (51)
 5. Video – Podnikavá šlechta – DUČN (54)
 6. Video – Židé v českých zemích – DUČN (55)
 7. Video – Rudolf II. – DUČN (56)
 8. Video – Astronomové na dvoře Rudolfa II. – DUČN (57)
 9. Video – Golem – DUČN (58)
 10. Video – Bílá hora – DUČN (61)
 11. Video – Poprava 27 českých pánů – DUČN (62)
 12. Video – Třicetiletá válka – DUČN (63)

Stavební slohy a umělecké směry

 1. Románský sloh – Horalka
 2. Gotika – Pančelčino
 3. Renesance – Pančelčino
 4. Video – Gotická móda – DUČN (41)

ZEMĚPISNÁ ČÁST

Mapa a plán

 1. Mapy a plány – Béčko
 2. Povrch – prezentace – Brumlík
 3. CHKO v ČR – Brumlík
 4. Test města ČR – Ryšavá
 5. Voda v krajině – Školákov
 6. České řeky – Brumlík

Česká republika

 1. Můj stát – mujstat
 2. ČR – Školákov
 3. Ústava ČR – psp
 4. Listina základních práv a svobod – psp
 5. Video – Kraje – Praha – České pexeso
 6. Video – Kraj – Středočeský – České pexeso
 7. Video – Kraj – Ústecký – České pexeso
 8. Video – Kraj – Karlovarský – České pexeso
 9. Video – Kraj – Plzeňský – České pexeso
 10. Video – Kraj – Jihočeský – České pexeso
 11. Video – Kraj – Vysočina – České pexeso
 12. Video – Kraj – Pardubický – České pexeso
 13. Video – Kraj – Královehradecký – České pexeso
 14. Video – Kraj – Liberecký – České pexeso
 15. Video – Kraj – Moravskoslezský – České pexeso
 16. Video – Kraj – Zlínský – České pexeso
 17. Video – Kraj – Olomoucký – České pexeso
 18. Video – Kraj – Jihomoravský – České pexeso
 19. Kraje – Školákov
 20. Kraje – Škola s nadhledem
 21. Kraje – test – Brumlík
 22. Zajímavosti ČR – Šára
 23. Test – odpovídej pouze na otázky, o kterých jsme si povídali – Brumlík
 24. Půda a zemědělství – Béčko
 25. Nerostné bohatství – Béčko
 26. Nerostné suroviny – Šikulčina vlastivěda
 27. Průmysl – Šikulčina vlastivěda
 28. Průmysl – Béčko
 29. Elektrárny – Svět energie
 30. 3D – elektrárny – Svět energie
 31. Ochrana přírody – Béčko
 32. Chráněná území – Brumlík
 33. NP a CHKO – Ryšavá
 34. Video – CHKO Blaník