Vlastivěda 4

DĚJEPISNÁ ČÁST

 1. Časová osa
 2. Přiřaď správné století
 3. Řazení letopočtů
 4. Prezentace

Pravěk

 1. Starší doba kamenná – prezentace
 2. Starší doba kamenná – přiřaď odpověď
 3. Život v pravěku

 1. Mladší doba kamenná – prezentace
 2. Mladší doba kamenná – přiřaď odpověď

 1. Doba bronzová a železná – prezentace
 2. Doba bronzová a železná – přiřaď odpověď

Keltové

 1. Keltové – prezentace
 2. Keltové – přiřaď odpověď
 3. Něco o Keltech
 4. Keltský horoskop
 5. Test – pravěk

Středověk – Slované

 1. Slované – prezentace
 2. Něco o Slovanech
 3. Slované – přiřaď správnou odpověď
 4. Slované – test

Sámova říše

 1. Sámova říše – prezentace
 2. Něco o Sámově říši
 3. Sámova říše – test

Pověsti

 1. Pověsti – test 1
 2. Pověsti – test 2
 3. Pověsti – test 3
 4. Pověsti – test 4

Velká Morava

 1. Něco o Velkomoravské říši
 2. Konstantin a Metoděj
 3. Velká Morava – prezentace
 4. Velká Morava – test
 5. Test od pravěku po Velkou Moravu

Přemyslovci

 1. Přemyslovská knížata – prezentace
 2. Počátky českého státu – lusa.cz
 3. Něco o prvních Přemyslovcích (pancelcino)
 4. Václav a Boleslav
 5. První Přemyslovci – test 1
 6. První Přemyslovci – test 2
 7. Život za vlády prvních Přemyslovců – prezentace
 8. Vláda přemyslovských králů – prezentace
 9. Něco o Přemyslovcích (pancelcino)
 10. Něco o posledních Přemyslovcích (pancelcino)
 11. Přemyslovci králové – test
 12. Stát za vlády Přemyslovců – test
 13. Přemyslovci – souhrn

Lucemburkové

 1. Prezentace
 2. Něco o Janu Lucemburském (pancelcino)
 3. Kdo byli první Lucemburkové
 4. Karel IV. – něco o něm (pančelčino)
 5. Lucemburkové – test
 6. Prezentace – test
 7. Lucemburkové na českém trůnu – test

Husitství

 1. Husitství – test
 2. Jan Hus
 3. Husitské války
 4. Zikmund Lucemburský
 5. Husité
 6. České země v době husitské – test
 7. Prezentace s otázkami – opakování

České země po husitských válkách, Jagellonci

 1. Po husitských válkách – něco o tomto období
 2. Po husitských válkách – prezentace
 3. Jagellonci – prezentace
 4. Test
 5. Od krále Holce po Jagellonce – video 1
 6. Od krále Holce po Jagellonce – video 2
 7. Od krále Holce po Jagellonce – video 3
 8. České země po husitských válkách – test

Novověk

 1. Habsburkové
 2. Povstání proti Habsburkům – prezentace
 3. Císař Rudolf II. – prezentace
 4. České země za vlády Habsburků – test
 5. České země – součást Rakouska – test

Stavební slohy a umělecké směry

 1. Románský sloh
 2. Gotika
 3. Renesance

ZEMĚPISNÁ ČÁST

Mapa a plán

 1. Mapa – pancelcino
 2. Mapy a plány
 3. Povrch – pancelcino
 4. Povrch – prezentace
 5. CHKO v ČR
 6. Test města ČR
 7. Voda v krajině – školákov
 8. Vodstvo – pancelcino
 9. Povodí, úmoří, rozvodí
 10. České řeky – brumlík

Česká republika

 1. Můj stát – mujstat
 2. Obecně o ČR
 3. ČR – Školákov
 4. Státní správa
 5. Zákonodárná moc
 6. Výkonná moc
 7. Ústava ČR
 8. Listina základních práv a svobod
 9. Kraje
 10. Kraje – Školákov
 11. Kraje – test
 12. Zajímavosti ČR
 13. Test – odpovídej pouze na otázky, o kterých jsme si povídali
 14. Počasí a podnebí
 15. Hospodářství ČR
 16. Půda a zemědělství
 17. Nerostné bohatství
 18. Průmysl
 19. Energie (elektrárny)
 20. Temelín
 21. 3D – elektrárny
 22. Ochrana přírody
 23. Chráněná území
 24. NP a CHKO
 25. CHKO Blaník
 26. Národní parky – krátce