https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/05-slide.jpg
Pohled z Polska - Broumov
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/04-slide.jpg
Bludiště Ostaš
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/03-slide.jpg
Rožmberk nad Vltavou
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/02-slide.jpg
Kokořínsko
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/01-slide.jpg
Dřevěný kostel v Broumově
// pridaný slider na hlavní stranu

4. ročník Čj

Vyjmenovaná slova

 1. Souhrn – Umíme česky
 2. Souhrn – Kaminet
 3. Souhrn – Čeština hrou
 4. VS po B – doplňovačka – Umíme česky
 5. VS po B – problematická slova – Online cvičení
 6. VS po L – doplňovačka – Umíme česky
 7. VS po L – diktát – Umíme česky
 8. VS po L – problematická slova – Online cvičení
 9. VS po M – Umíme česky
 10. VS po P – Umíme česky
 11. VS po S – Umíme česky
 12. VS po V – Umíme česky
 13. VS po Z – Umíme česky

Slovní druhy

 1. Pracovní list 1 – dum
 2. Pravoxeso – Pravopisně
 3. Přiřaď správný slovní druh – Umíme česky
 4. Rozřazování – Umíme česky
 5. Ve větách – Brumlík
 6. Různá cvičení – Kaminet

Předpony (stavba slova) a předložky

 1. Rozlišuj předpony a předložky – Škola s nadhledem
 2. Je ve slově předpona? – Škola s nadhledem
 3. Stavba slova – Umíme česky
 4. Kořen slova – Škola s nadhledem
 5. -ě- nebo -je- – Diktáty
 6. -ě- nebo -je- – Diktáty
 7. -ě- nebo -je- – Pravopisně
 8. bě – bje – Pravopisně
 9. -ě- nebo -je- pravokvíz – Pravopisně

Psaní vlastních jmen

 1. Jména – Pravopisně
 2. Lidé, jména – umíme česky – Umíme česky
 3. Místa – Umíme česky

Význam slov

 1. Synonyma – pracovní list 1 – dum
 2. Synonyma – pracovní list 2 – dum
 3. Synonyma – pexeso – Umíme česky
 4. Synonyma – pexeso – Čeština hrou
 5. Antonyma – pracovní list – dum
 6. Antonyma – pexeso – Umíme česky
 7. Antonyma – pexeso – Čeština hrou
 8. Slova podřadná – Umíme česky
 9. Slova spisovná a nespisovná – Online cvičení
 10. Jednoznačná a mnohoznačná – Online cvičení

Slovesa (mluvnické kategorie)

 1. Najdi slovesa ve větách – Umíme česky
 2. Osoba u slovesa být – klikej na další stránky – Kaminet
 3. Osoba u sloves – Kaminet
 4. Mluvnické kategorie – Školákov
 5. Osoba u sloves – Umíme česky
 6. Číslo u sloves – Kaminet
 7. Čas u sloves – Kaminet

Vzory podstatných jmen

 1. Píseň – Vzory podstatných jmen (Rychterová)

Vzory podstatných jmen rodu středního

 1. Město nebo moře – škola s nadhledem
 2. Urči vzor – škola s nadhledem
 3. Kuře nebo stavení – škola s nadhledem
 4. Který tvar je správný? – škola s nadhledem
 5. Urči vzor – škola s nadhledem
 6. Vyber si koncovku – škola s nadhledem
 7. Doplňování správného i, y v koncovkách – Školákov
 8. Trenažér – Školákov
 9. Doplňovačka 1 – Umíme česky
 10. Doplňovačka 2 – Online cvičení
 11. Pracovní list – dum
 12. Vyber správný vzor 1 – Školička6
 13. Vyber správný vzor 3 – Umíme česky
 14. Dle pádových otázek – Školákov
 15. Přiřazování – Školákov

Vzory podstatných jmen rodu ženského

 1. Přiřazování ke vzorům 1 – Školákov
 2. Urči vzor 2 – Umíme česky
 3. Žena nebo růže (koncovky) – škola s nadhledem
 4. Píseň nebo kost (koncovky)
 5. Doplňovačka 1 – Školákov
 6. Doplňovačka 2 – Umíme česky
 7. Trenažér – Školákov
 8. Pracovní list 1 – dum
 9. Pracovní list 2 – dum

Vzory podstatných jmen rodu mužského

 1. Životnost 1 – Školákov
 2. Životnost 2 – Školákov
 3. Životnost – Škola s nadhledem
 4. Určování vzoru se zdůvodněním – Školákov
 5. Pán – muž – Škola s nadhledem
 6. Věty – Škola s nadhledem
 7. Hrad – stroj – Škola s nadhledem
 8. Hrad – stroj (věty) – Škola s nadhledem
 9. Muž nebo stroj (kartičky) – Školákov
 10. Přiřazování ke vzorům 1 – Školákov
 11. Přiřazování ke vzorům 2 (i předseda a soudce) – Umíme česky
 12. Doplňovačka – Školákov
 13. Doplňovačka 1 – Umíme česky
 14. Trenažér – Školákov

Vzory podstatných jmen – souhrn

 1. Diktát – Umíme česky
 2. Trenažér – Školákov
 3. Procvič – Pravopisně
 4. Pracovní list – vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen – dum

Základní skladební dvojice

 1. Pracovní list – dum

Shoda podmětu s přísudkem

 1. Podmět rodu středního 1 – dum
 2. Podmět rodu středního a ženského PL online – dum
 3. Podmět rodu mužského PL online – dum
 4. Souhrn – jednoduché – dum
 5. Souhrn – Pravopisně
 6. Souhrn – Pravopisně
 7. Souhrn – složitější 1 – dum
 8. Souhrn – složitější 2 – dum
 9. Nevyjádřený podmět 1 – dum
 10. Procvičování – různé 1 – dum
 11. Procvičování – různé 2 – Umíme česky

Souvětí a čárky

 1. Psaní čárek v souvětí – Umíme česky
 2. Čárky v příslovích – Umíme česky

Sloh (škola s nadhledem)

 1. Dotazník
 2. Přihláška na kroužek
 3. Hlasová schránka – vzkaz
 4. Manipulace?
 5. Osnova příběhu
 6. Úvod, stať a závěr
 7. Doplň vypravování

Práce s textem

 1. Rozliš fakta a názory – škola s nadhledem
 2. Práce s textem – škola s nadhledem