3. ročník Čj

Opakování druhého ročníku:

Tvrdé a měkké souhlásky:

 1. Školákov – různé
 2. Různé  – Online cvičení
 3. Vyber správné i, y – Umíme česky
 4. Doplňovací cvičení – Pravopisně

Psaní u, ú, ů:

 1. Doplňování – Online cvičení
 2. Doplňovačka – Umíme česky

Párové souhlásky uprostřed slov:

 1. Doplňování – Online cvičení
 2. Vyber si cvičení – Školákov
 3. Doplňovačka – Umíme česky

Abeceda:

 1. Řazení slov dle abecedy – Školákov
 2. Řazení obrázků dle abecedyVŠECHNA CVIČENÍ – Ryšavá
 3. Řazení písmen dle abecedy – Školákov
 4. Abeceda – řazení písmen – Ryšavá
 5. Doplňování chybějícího písmene do abecedy – Čeština hrou
 6. Doplňování 2 písmen do abecedy – Čeština hrou

Psaní velkých písmen:

 1. Doplň správné písmeno – Ryšavá

===================================

Kořen – slova příbuzná:

 1. Online cvičení – kořen slova

Vyjmenovaná slova po Z:

 1. Prezentace – Školákov
 2. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 3. Procvičování – Školákov
 4. Trenažér – Školákov
 5. Šibenice – Školákov
 6. Doplňování do vět – Čeština hrou
 7. Spojovačka 1 – Ryšavá
 8. Spojovačka 2 – Ryšavá
 9. Význam slov – projdi si všechna cvičení – Ryšavá
 10.  Doplňovačka – Umíme česky

Vyjmenovaná slova po B:

 1. Prezentace – Školákov
 2. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 3. Různé – Školákov
 4. Trenažér – Školákov
 5. Doplňovačka – Umíme česky
 6. Doplňování do vět – Čeština hrou
 7. Procvičování – Školákov
 8. Chytáky – Školákov
 9. Procvičování chytáků – Školákov
 10. Vysvětlení na Moje čeština

Vyjmenovaná slova po L:

 1. Prezentace – Školákov
 2. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 3. Procvičování – Školákov
 4. Trenažér – Školákov
 5. Doplňovačka – Umíme česky
 6. Doplňování do vět – Čeština hrou

Vyjmenovaná slova po M:

 1. Prezentace – Školákov
 2. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 3. Doplňovačka – Umíme česky
 4. Procvičování – Školákov
 5. Trenažér – Školákov
 6. My – mi – Školákov

Vyjmenovaná slova po P:

 1. Prezentace – Školákov
 2. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 3. Diktáty – Čeština diktáty
 4. Chytáky – Školákov
 5. Procvičování – Školákov
 6. Doplňovačka – Umíme česky
 7. Věty – Čeština hrou
 8. Hádanky  – Ryšavá

Vyjmenovaná slova po S:

 1. Prezentace – Školákov
 2. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 3. Doplňovačka – Umíme česky
 4. Význam slov 1 – Ryšavá
 5. Význam slov 2 – Ryšavá
 6. Význam slov 3 – Ryšavá
 7. Chytáky – Školákov
 8. Trenažér – Školákov

Vyjmenovaná slova po V:

 1. Prezentace – Školákov
 2. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 3. Pracovní list – DUM
 4. Předpony 1 – Školákov
 5. Předpony 2 – Školákov
 6. Předpony 3 – Online cvičení
 7. Předpony 4 – Ryšavá
 8. Procvičování 1 – Školákov
 9. Trenažér – Školákov
 10. Doplňovačka – Umíme česky
 11. Článek – Čeština diktáty

POZOR NA TATO SLOVA: vidět, viset, vinout, viklat, vítězit (umět zpaměti)

Vyjmenovaná slova – souhrn:

 1. Diktáty – Čeština diktáty
 2. Doplň i, y – Pravopisně
 3. Doplň i, y – 2 – Pravopisně
 4. Roboti – Umíme česky
 5. Střílečka – Umíme česky

Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména a slovesa):

 1. Třídění slovních druhů – Školákov

Podstatná jména:

 1. Najdi podstatné jméno – Pravopisně
 2. Pády – Školákov
 3. Pády – přiřazování – Školákov
 4. Rod podstatných jmen – Ryšavá
 5. Rod (+ životnost u mužského rodu) – Školákov

Přídavná jména:

 1. Najdi přídavné jméno – Pravopisně
 2. Přídavná jména – Ryšavá
 3. Poznej přídavné jméno 1 – Čeština hrou
 4. Poznej přídavné jméno – Ryšavá
 5. Tvoření přídavných jmen – Ryšavá
 6. Test – DUM
 7. Pracovní list – DUM

Zájmena:

 1. Zájmena 1 – Ryšavá
 2. Zájmena 2 – Ryšavá
 3. Pracovní list 1 – DUM
 4. Najdi zájmeno – Pravopisně

Číslovky:

 1. Druhy – Ryšavá
 2. Druhy – pravoxeso – Pravopisně
 3. Určité a neurčité (jen první sloupec) – DUM
 4. Řadové číslovky – DUM

Slovesa

 1. Osoba a číslo – Ryšavá
 2. Čas – Ryšavá
 3. Osoba, číslo a čas – Online cvičení

Příslovce:

 1. Najdi příslovce – Pravopisně
 2. Test – příslovce – Pravopisně

Předložky:

 1. Najdi předložku – Pravopisně
 2. Najdi předložku ve větě – Pravopisně

Spojky:

 1. Spojky – DUM

Částice

 1. Test částice – Pravopisně

Citoslovce

 1. Test – citoslovce – Pravopisně

Slovní druhy:

 1. Pracovní list 1 – DUM
 2. Pravoxeso – Pravopisně
 3. Přiřaď správný slovní druh – Umíme česky
 4. Rozřazování – Umíme česky
 5. Ve větách – Brumlík

Slovesa a slovesné tvary:

 

Větné vzorce:

 1. Vzorce souvětí 1 – Brumlík
 2. Vzorce souvětí 2 – Školákov
 3. Věta jednoduchá a souvětí – DUM

Literatura

 1. Čtení s porozuměním – Gramar In