https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/05-slide.jpg
Pohled z Polska - Broumov
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/04-slide.jpg
Bludiště Ostaš
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/03-slide.jpg
Rožmberk nad Vltavou
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/02-slide.jpg
Kokořínsko
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/01-slide.jpg
Dřevěný kostel v Broumově
// pridaný slider na hlavní stranu

3. ročník Čj

Opakování druhého ročníku:

Tvrdé a měkké souhlásky:

 1. Školákov – různé
 2. Různé  – Online cvičení
 3. Vyber správné i, y – Umíme česky
 4. Doplňovací cvičení – Pravopisně

Psaní u, ú, ů:

 1. Doplňování – Online cvičení
 2. Doplňovačka – Umíme česky

Párové souhlásky uprostřed slov:

 1. Vyber správnou odpověď – Škola s nadhledem
 2. Doplňování – Online cvičení
 3. Vyber si cvičení – Školákov
 4. Doplňovačka – Umíme česky

Abeceda:

 1. Řazení slov dle abecedy – Školákov
 2. Řazení písmen dle abecedy – Školákov
 3. Doplňování chybějícího písmene do abecedy – Čeština hrou
 4. Doplňování 2 písmen do abecedy – Čeština hrou
 5. Seřaď slova podle abecedy – Škola s nadhledem
 6. Seřaď slova podle abecedy – Online cvičení

Psaní velkých písmen:

 1. Doplň správné písmeno – Ryšavá

===================================

Stavba slova a slova příbuzná:

 1. Online cvičení – kořen slova
 2. Vyhledej slova příbuzná – Školákov
 3. Roztřiď slova – Škola s nadhledem
 4. Tvoř slova příbuzná – Škola s nadhledem
 5. Příbuznost – Škola s nadhledem
 6. Napiš kořen slov příbuzných – Školákov
 7. Urči kořen slova – Školákov
 8. Stavba slova 1 – Školákov
 9. Stavba slova 2 – Školákov
 10. Stavba slova – Ryšavá

Vyjmenovaná slova po Z:

 1. Píseň – Fyzika (VS po Z a F) – Jana Rychterová
 2. Prezentace – Školákov
 3. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 4. Význam vyjmenovaných slov – Škola s nadhledem
 5. Slova příbuzná – Škola s nadhledem
 6. Procvičování – Školákov
 7. Trenažér – Školákov
 8. Šibenice – Školákov
 9. Doplňování do vět – Čeština hrou
 10.  Doplňovačka – Umíme česky

Vyjmenovaná slova po B:

 1. Píseň – O bydlení – Jana Rychterová
 2. Píseň – VS po B – Lukáš Truksa
 3. Prezentace – Školákov
 4. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 5. Různé – Školákov
 6. Trenažér – Školákov
 7. Doplňovačka – Umíme česky
 8. Doplňování do vět – Čeština hrou
 9. Procvičování – Školákov
 10. Chytáky – Školákov
 11. Procvičování chytáků – Školákov
 12. Vysvětlení na Moje čeština

Vyjmenovaná slova po L:

 1. Píseň – VS po L – Lukáš Truksa
 2. Píseň – Strašlivá píseň o neopatrné mlynářce – Jana Rychterová
 3. Prezentace – Školákov
 4. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 5. Procvičování – Školákov
 6. Trenažér – Školákov
 7. Doplňovačka – Umíme česky
 8. Doplňování do vět – Čeština hrou

Vyjmenovaná slova po M:

 1. Píseň – VS po M – Lukáš Truksa
 2. Píseň – Vymydlená písnička – Jana Rychterová
 3. Prezentace – Školákov
 4. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 5. Doplňovačka – Umíme česky
 6. Procvičování – Školákov
 7. Trenažér – Školákov
 8. My – mi – Školákov

Vyjmenovaná slova po P:

 1. Píseň – VS po P – Lukáš Truksa
 2. Píseň – O pyšném netopýrovi – Jana Rychterová
 3. Prezentace – Školákov
 4. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 5. Diktáty – Čeština diktáty
 6. Chytáky – Školákov
 7. Procvičování – Školákov
 8. Doplňovačka – Umíme česky
 9. Věty – Čeština hrou
 10. Hádanky  – Ryšavá

Vyjmenovaná slova po S:

 1. Píseň – VS po S – Lukáš Truksa
 2. Píseň – Hostina u sýkory – Jana Rychterová
 3. Prezentace – Školákov
 4. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 5. Doplňovačka – Umíme česky
 6. Chytáky – Školákov
 7. Trenažér – Školákov

Vyjmenovaná slova po V:

 1. Píseň – VS po V – Lukáš Truksa
 2. Píseň – Král atlet – Jana Rychterová
 3. Prezentace – Školákov
 4. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná – Školákov
 5. Pracovní list – DUM
 6. Předpony 1 – Školákov
 7. Předpony 2 – Školákov
 8. Předpony 3 – Online cvičení
 9. Předpony 4 – Ryšavá
 10. Procvičování 1 – Školákov
 11. Trenažér – Školákov
 12. Doplňovačka – Umíme česky
 13. Článek – Čeština diktáty

POZOR NA TATO SLOVA: vidět, viset, vinout, viklat, vítězit (umět zpaměti)

Vyjmenovaná slova – souhrn:

 1. Diktáty – Čeština diktáty
 2. Doplň i, y – Pravopisně
 3. Doplň i, y – 2 – Pravopisně
 4. Roboti – Umíme česky
 5. Střílečka – Umíme česky

Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména a slovesa):

 1. Třídění slovních druhů – Školákov

Podstatná jména:

 1. Hledej podstatné jméno – Škola s nadhledem
 2. Najdi podstatné jméno – Pravopisně
 3. Píseň – O babičce ve všech pádech – Rychterová
 4. Pády – Školákov
 5. Pády – přiřazování – Školákov
 6. Určuj pády – Škola s nadhledem
 7. Určování pádů – Školákov
 8. Přiřaď slovo ke správnému pádu – Školákov
 9. Pády podstatných jmen ve větách – Ryšavá
 10. Číslo jednotné a množné – Ryšavá
 11. Rod podstatných jmen – Ryšavá
 12. Rod podstatných jmen – Škola s nadhledem
 13. Rod (+ životnost u mužského rodu) – Školákov
 14. Mužský rod životný, nebo neživotný – Škola s nadhledem
 15. Rod mužský životný, nebo neživotný – Ryšavá
 16. Pád, číslo a rod podstatných jmen – Škola s nadhledem
 17. Pád, číslo a rod podstatných jmen – Školákov
 18. Podstatná jména, slovesa, předložky 1 – Školákov
 19. Podstatná jména, slovesa, předložky 2 – Školákov

Přídavná jména:

 1. Najdi přídavné jméno – Pravopisně
 2. Přídavná jména – Ryšavá
 3. Poznej přídavné jméno 1 – Čeština hrou
 4. Test – DUM
 5. Pracovní list – DUM
 6. Podstatná jména, přídavná jména, slovesa – Školákov

Zájmena:

 1. Zájmena 1 – Ryšavá
 2. Zájmena 2 – Ryšavá
 3. Pracovní list 1 – DUM
 4. Najdi zájmeno – Pravopisně
 5. Přídavná jména, zájmena, číslovky 1 – Školákov

Číslovky:

 1. Druhy – Ryšavá
 2. Druhy – pravoxeso – Pravopisně
 3. Určité a neurčité (jen první sloupec) – DUM
 4. Řadové číslovky – DUM
 5. Přídavná jména, zájmena, číslovky 2 – Školákov

Slovesa

 1. Čas – Ryšavá
 2. Osoba, číslo a čas – Online cvičení

Příslovce:

 1. Najdi příslovce – Pravopisně
 2. Test – příslovce – Pravopisně
 3. Přídavná jména, příslovce, spojky 1 – Školákov

Předložky:

 1. Která předložka je správná? – Škola s nadhledem
 2. Předložky a pády, slabičné a neslabičné předložky – Škola s nadhledem
 3. Najdi předložku – Pravopisně
 4. Najdi předložku ve větě – Pravopisně

Spojky:

 1. Označ vhodnou spojku – Škola s nadhledem
 2. Vkládej vhodné spojky – Škola s nadhledem
 3. Spojky – DUM
 4. Přídavná jména, příslovce, spojky 2 – Školákov

Částice

 1. Přiřaď vhodnou částici do věty – Škola s nadhledem
 2. Vyber vhodnou částici – Škola s nadhledem
 3. Test částice – Pravopisně
 4. Předložky, částice, citoslovce 1 – Školákov

Citoslovce

 1. Test – citoslovce – Pravopisně
 2. Předložky, částice, citoslovce 2 – Školákov

Slovní druhy:

 1. Pracovní list 1 – DUM
 2. Pravoxeso – Pravopisně
 3. Přiřaď správný slovní druh – Umíme česky
 4. Rozřazování – Umíme česky
 5. Ve větách – Brumlík
 6. Procvičování – Škola s nadhledem

Slovesa a slovesné tvary:

 1. Jednoduchý či složený? – Škola s nadhledem

Větné vzorce:

 1. Vzorce souvětí 1 – Brumlík
 2. Vzorce souvětí 2 – Školákov
 3. Věta jednoduchá a souvětí – DUM

Literatura

 1. Čtení s porozuměním – Gramar In