3. ročník

První pomoc

Sanitka 2

Člověk

 1. Výživa 1
 2. Výživa 2
 3. Vývojová období
 4. Části těla 1
 5. Části těla 2
 6. Stavba těla
 7. Kostra
 8. Vnitřní ústrojí 1
 9. Vnitřní ústrojí 2
 10. Smysly 1
 11. Smysly 2
 12. První pomoc
 13. Nemoc a úraz

Živočichové

Videa

 1. Třídění živočichů 1
 2. Třídění živočichů 2
 3. Třídění živočichů 3
 4. Savci
 5. Ptáci
 6. Ryby
 7. Obojživelníci
 8. Živočichové
 9. Potravní řetězec
 10. Hospodářská zvířata a jejich mláďata

Živá příroda

 1. Houby
 2. Houby 2
 3. rostliny
 4. Dělení rostlin
 5. Stonek bylin
 6. Třídění rostlin

Neživá příroda

 1. http://skolakov.eu/prvouka-3-trida/neziva-priroda/
 2. voda
 3. Půda

Lidská práce

 1. http://www.pancelcino.cz/prvouka/povolani/

 

 1. http://skolakov.eu/prvouka-3-trida/
 2. http://www.pancelcino.cz/prvouka/dopravni-vychova/
 3. http://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html