3. ročník

První pomoc

Sanitka 2

Člověk

 1. Výživa – Ryšavá
 2. Vývojová období – Ryšavá
 3. Části těla – Ryšavá
 4. Stavba těla
 5. Kostra  – Školákov
 6. Vnitřní ústrojí – Ryšavá
 7. Smysly  – Ryšavá
 8. První pomoc – ČT (Záchranka)

Živočichové

Videa

 1. Třídění živočichů 1 – Ryšavá
 2. Třídění živočichů 2 – Ryšavá
 3. Třídění živočichů 3 – Ryšavá
 4. Savci – Školákov
 5. Ptáci – Školákov
 6. Ryby – Školákov
 7. Obojživelníci – Školákov
 8. Potravní řetězec

Živá příroda

 1. Houby – Školákov
 2. Houby 2 – Pančelčino
 3. Rostliny – Pančelčino
 4. Dělení rostlin – Pančelčino
 5. Stonek bylin – Ryšavá
 6. Třídění rostlin – Ryšavá

Neživá příroda

 1. Neživá příroda – Školákov
 2. Voda – Ryšavá
 3. Půda – Ryšavá

Lidská práce

 1. Povolání – Pančelčino
 2. Co kdo dělá? – Ryšavá

Česká republika

 1. Můj stát – mujstat