https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/05-slide.jpg
Pohled z Polska - Broumov
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/04-slide.jpg
Bludiště Ostaš
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/03-slide.jpg
Rožmberk nad Vltavou
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/02-slide.jpg
Kokořínsko
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/01-slide.jpg
Dřevěný kostel v Broumově
// pridaný slider na hlavní stranu

5. ročník

Násobení a dělení

 1. Násobení jednotek až tisíců – matematika hrou
 2. Násobení jednotek až milionů – matematika hrou
 3. Násobení desítek desítkami – matematika hrou
 4. Násobení stovek stovkami – matematika hrou
 5. Pamětné násobení – umíme matiku

Zaokrouhlování

 1. Na tisíce – matematika hrou
 2. Na desítky – online cvičení
 3. Na stovky – online cvičení
 4. Na tisíce – online cvičení
 5. Různé – umíme matiku

(Nejen) písemné sčítání a odčítání

 1. Písemné sčítání a odčítání do 10 000 – školákov
 2. Sčítání a odčítání – různé – umíme matiku

Písemné násobení trojciferným činitelem:

 1. Písemné násobení – online cvičení

Písemné dělení

 1. Písemné dělení jednociferným dělitelem – online cvičení
 2. Písemné dělení dvouciferným dělitelem – online cvičení

Kombinované operace

 1. Početní operace se závorkami – online cvičení
 2. Pořadí početních operací – umíme matiku

Počítáme přes milion:

 1. Zápis čísel – online cvičení
 2. Porovnávání – online cvičení
 3. Sčítání a odčítání – online cvičení
 4. Zaokrouhlování 1 – online cvičení
 5. Zaokrouhlování 2 – matematika hrou
 6. Písemné sčítání – online cvičení
 7. Písemné odčítání – online cvičení

Matematické pojmy:

 1. Názvy členů – online cvičení
 2. Názvy členů 1 – Ryšavá

Převody jednotek:

a) délky:

 1. Převeď – mezi tisícem a stovkou udělej mezeru – matematika hrou
 2. Pexeso – matematika hrou
 3. Převody – online cvičení
 4. Jednotky délky 1 – umíme matiku
 5. Jednotky délky 2 – umíme matiku

b) času

 1. Jednotky času 1 – pexeso – matematika hrou
 2. Jednotky času 2 – převeď – Ryšavá
 3. Jednotky času 3 – různé – online cvičení
 4. Jednotky času 4 – umíme matiku
 5. Zapiš čas – matematika hrou
 6. Slovní úlohy s časem – umíme matiku

c) hmotnosti

 1. Jednotky hmotnosti 1 – mezera mezi tisícem a stovkou – Ryšavá
 2. Jednotky hmotnosti 2 – pexeso – matematika hrou
 3. Jednotky hmotnosti 3 – různé – online cvičení
 4. Jednotky hmotnosti 4 – umíme matiku
 5. Jednotky hmotnosti 5 – umíme matiku

d) objemu

 1. Jednotky objemu 1 – online cvičení
 2. Jednotky objemu 2 – Ryšavá

Zlomky

 1. Pexeso – matematika hrou
 2. Pexeso – umíme matiku
 3. Pexeso slovní – umíme matiku
 4. Zapiš vybarvenou část – umíme matiku
 5. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem – matematika hrou
 6. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem – online cvičení
 7. Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem – matematika hrou
 8. Zlomky – různé – online cvičení
 9. Zápis zlomku – Ryšavá
 10. Část zlomku – Ryšavá
 11. Část zlomku – Páťáci
 12. Část hodiny – Páťáci
 13. Porovnávání zlomků – umíme matiku
 14. Smíšená čísla (zlomky) – umíme matiku
 15. Výpočet části z celku – online cvičení
 16. Slovní úlohy 1 – Páťáci
 17. Slovní úlohy 2 – Páťáci

Římské číslice

 1. Číselná řada – Školákov
 2. Přiřazování – Školákov
 3. Různé – procvič všechna cvičení – Matematika hrou
 4. Zápis čísel  – Ryšavá
 5. Střílečka – umíme matiku

Souřadnice

 1. Čtvercová síť – Školáci
 2. Souřadnice bodů a obrázků – Brumlík
 3. Souřadnice (i záporná čísla) – Mathplayground

Obsahy, obvody a povrch (kvádru a krychle)

 1. Obvod ve čtvercové síti – umíme matiku
 2. Obsahy ve čtvercové síti 2 – Dobřichovice
 3. Obsahy ve čtvercové síti 1  – Dobřichovice
 4. Povrch kvádru – Online cvičení
 5. Povrch krychle – Online cvičení

Desetinná čísla

 1. zápis desetinných čísel – online cvičení
 2. porovnávání – online cvičení
 3. Porovnávání – Umíme matiku
 4. desetinné zlomky – složitější – online cvičení
 5. Číselná osa včetně záporných čísel – umíme matiku
 6. Násobení a dělení 10, 100, 1000 – Online cvičení
 7. Násobení 10,100 – Dobřichovice
 8. Násobení 10, 100, 1000 – Dobřichovice
 9. Dělení 10, 100, 1000 – Dobřichovice
 10. Klikni na odkaz 1 – excel – Brumlík
 11. Klikni na odkaz 2 – excel – Brumlík
 12. Sčítání desetinných čísel 1dm – Matematika hrou
 13. Sčítání desetinných čísel 2dm – Matematika hrou
 14. Zaokrouhlování na jednotky (desetinná čísla) – Online cvičení
 15. Zaokrouhlování na desetiny – Matematika hrou
 16. Jednotky – Páťáci
 17. Slovní úlohy 1 – Páťáci
 18. Slovní úlohy – Páťáci

Aritmetický průměr

 1. Dvou čísel – okhelp
 2. Více čísel – tabulka – Brumlík
 3. Aritmetický průměr 1 – Ryšavá
 4. Aritmetický průměr 2 – Ryšavá

Záporná čísla

 1. Porovnávání – Umíme matiku
 2. Číselná osa – Umíme matiku
 3. Číselná osa – pexeso – Umíme matiku
 4. Číselná osa – doplň číslo – Umíme matiku