https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/05-slide.jpg
Pohled z Polska - Broumov
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/04-slide.jpg
Bludiště Ostaš
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/03-slide.jpg
Rožmberk nad Vltavou
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/02-slide.jpg
Kokořínsko
https://www.wildova.cz/wp-content/uploads/2016/09/01-slide.jpg
Dřevěný kostel v Broumově
// pridaný slider na hlavní stranu

5. ročník

Násobení a dělení

 1. Násobení jednotek až tisíců – matematika hrou
 2. Násobení jednotek až milionů – matematika hrou
 3. Násobení desítek desítkami – matematika hrou
 4. Násobení stovek stovkami – matematika hrou
 5. Pamětné násobení – umíme matiku

Zaokrouhlování

 1. Na tisíce – matematika hrou
 2. Na desítky – online cvičení
 3. Na stovky – online cvičení
 4. Na tisíce – online cvičení
 5. Různé – umíme matiku

(Nejen) písemné sčítání a odčítání

 1. Písemné sčítání a odčítání do 10 000 – školákov
 2. Sčítání a odčítání – různé – umíme matiku
 3. Písemné sčítání – přesouvání – Umíme matiku
 4. Písemné odčítání – lehké – Umíme matiku
 5. Písemné odčítání – střední – Umíme matiku

Písemné násobení trojciferným činitelem:

 1. Písemné násobení – online cvičení
 2. Písemné násobení 1 – Umíme matiku
 3. Písemné násobení 2 – umíme matiku
 4. Písemné násobení 3 – rozhodovačka – Umíme matiku

Písemné dělení

 1. Písemné dělení jednociferným dělitelem – online cvičení
 2. Přesouvání 1 – Umíme matiku
 3. Přesouvání 2 – Umíme matiku
 4. Písemné dělení dvouciferným dělitelem – online cvičení
 5. Vyber správný výsledek – Umíme matiku

Kombinované operace

 1. Početní operace se závorkami – online cvičení
 2. Pořadí početních operací – umíme matiku
 3. Doplň operaci 1 – Umíme matiku
 4. Doplň operaci 2 – Umíme matiku
 5. Doplň operaci 3 – Umíme matiku

Počítáme přes milion:

 1. Zápis čísel – online cvičení
 2. Zápis čísel – škola s nadhledem
 3. Porovnávání – online cvičení
 4. Sčítání a odčítání – online cvičení
 5. Zaokrouhlování 1 – online cvičení
 6. Zaokrouhlování 2 – matematika hrou
 7. Písemné sčítání – online cvičení
 8. Písemné odčítání – online cvičení

Matematické pojmy:

 1. Názvy členů – online cvičení
 2. Názvy výsledků početních operací – wordwall

Převody jednotek:

a) délky:

 1. Převeď – mezi tisícem a stovkou udělej mezeru – matematika hrou
 2. Pexeso – matematika hrou
 3. Vyber správnou odpověď – škola s nadhledem
 4. Převody – online cvičení
 5. Jednotky délky 1 – umíme matiku
 6. Jednotky délky 2 – umíme matiku

b) času

 1. Převeď – škola s nadhledem
 2. Jednotky času 1 – pexeso – matematika hrou
 3. Jednotky času 2 – různé – online cvičení
 4. Jednotky času 3 – umíme matiku
 5. Zapiš čas – matematika hrou
 6. Slovní úlohy s časem – umíme matiku

c) hmotnosti

 1. Jednotky hmotnosti 1 – škola s nadhledem
 2. Jednotky hmotnosti 2 – pexeso – matematika hrou
 3. Jednotky hmotnosti 3 – různé – online cvičení
 4. Jednotky hmotnosti 4 – umíme matiku
 5. Jednotky hmotnosti 5 – umíme matiku

d) objemu

 1. Jednotky objemu 1 – online cvičení
 2. Jednotky objemu 2 – Umíme matiku

Zlomky

 1. Přiřaď zlomek k obrázku – škola s nadhledem
 2. Porovnej zlomky 1 – škola s nadhledem
 3. Porovnej zlomky 2 – škola s nadhledem
 4. Zlomky na číselné ose 1 – škola s nadhledem
 5. Zlomky na číselné ose 2 – škola s nadhledem
 6. Zlomky na číselné ose 3 – škola s nadhledem
 7. Pexeso – matematika hrou
 8. Pexeso – umíme matiku
 9. Pexeso slovní – umíme matiku
 10. Zapiš vybarvenou část – umíme matiku
 11. Hodiny a minuty – škola s nadhledem
 12. Části celku – škola s nadhledem
 13. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem – matematika hrou
 14. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem – online cvičení
 15. Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem – matematika hrou
 16. Zlomky – různé – online cvičení
 17. Porovnávání zlomků – umíme matiku
 18. Smíšená čísla (zlomky) – umíme matiku
 19. Výpočet části z celku – škola s nadhledem
 20. Výpočet části z celku (větší čísla) – škola s nadhledem
 21. Výpočet části z celku – online cvičení
 22. Část z celku – wordwall
 23. Smíšená čísla – škola s nadhledem

Římské číslice

 1. Číselná řada – Školákov
 2. Přiřazování – Školákov
 3. Různé – procvič všechna cvičení – Matematika hrou
 4. Střílečka – umíme matiku
 5. Sčítání a odčítání – škola s nadhledem

Souřadnice

 1. Čtvercová síť – Školáci
 2. Souřadnice – škola s nadhledem
 3. Souřadnice bodů a obrázků – Brumlík

Souměrnost

 1. Osy souměrnosti – škola s nadhledem
 2. Osová souměrnost – wordwall

Obsahy, obvody a povrch (kvádru a krychle)

 1. Obvod ve čtvercové síti – umíme matiku
 2. Povrch kvádru – Online cvičení
 3. Povrch krychle – Online cvičení
 4. Krychle a kvádr – škola s nadhledem

Desetinná čísla

 1. Řády čísel 1 – škola s nadhledem
 2. Řády čísel 2 – škola s nadhledem
 3. zápis desetinných čísel – online cvičení
 4. porovnávání – online cvičení
 5. Seřaď čísla – škola s nadhledem
 6. Porovnávání – Umíme matiku
 7. desetinné zlomky – složitější – online cvičení
 8. Číselná osa včetně záporných čísel – umíme matiku
 9. Násobení a dělení 10, 100, 1000 – Online cvičení
 10. Dělení 10, 100, 1000 – škola s nadhledem
 11. Klikni na odkaz 1 – excel – Brumlík
 12. Klikni na odkaz 2 – excel – Brumlík
 13. Sčítání desetinných čísel 1dm – Matematika hrou
 14. Sčítání desetinných čísel 2dm – Matematika hrou
 15. Sčítání desetinných čísel – škola s nadhledem
 16. Sestav příklady – škola s nadhledem
 17. Sčítání a odčítání – škola s nadhledem
 18. Zaokrouhlování na jednotky (desetinná čísla) – Online cvičení
 19. Zaokrouhlování na desetiny – Matematika hrou
 20. Zlomky a desetinná čísla – škola s nadhledem
 21. Zlomky a desetinná čísla na číselné ose – škola s nadhledem

Aritmetický průměr

 1. Dvou čísel – okhelp
 2. Vypočítej – wordwall
 3. Vypočítej průměr z daných čísel – wordwall
 4. Aritmetický průměr – wordwall
 5. Více čísel – tabulka – Brumlík

Záporná čísla

 1. Porovnávání – Umíme matiku
 2. Číselná osa – Umíme matiku
 3. Číselná osa – pexeso – Umíme matiku
 4. Číselná osa – doplň číslo – Umíme matiku